Aantal schijnhuwelijken neemt sterk af in Antwerpen

Uit halfjaarlijkse cijfers blijkt dat het aantal schijnhuwelijken in Antwerpen sterk is afgenomen. Dat komt door strengere controles, maar mogelijk ook door een verschuiving naar schijnerkenningen van kinderen.

Minder schijnhuwelijken

Dit jaar kregen in alle districten in Antwerpen nog maar 10 koppels een weigering om te huwen. De voorbije jaren lag het aantal weigeringen rond de 60 op jaarbasis. Daarmee lijkt zich voor dit jaar een duidelijke daling af te zetten.

"Het gaat natuurlijk nog maar om cijfers van de eerste 6 maanden, dus we moeten voorzichtig zijn", zegt Paul Cordy (NV-A), burgemeester van het district Antwerpen.

Een schijnhuwelijk is een vorm van oplichting waarbij een persoon, soms tegen betaling, trouwt met een wildvreemde van Belgische nationaliteit om zo ook Belg te kunnen worden. Niet zelden gaat het dan om personen met een crimineel verleden. Als overheidsdiensten denken dat het om een schijnhuwelijk gaat dan kunnen ze een grondig interview van beide partijen houden, gaat de politie langs en kan een advies van het parket worden gevraagd.

Strengere controles werken

"Het wordt steeds duidelijker dat die strengere controles vruchten afwerpen", zegt Cordy. Ook wie overigens wettelijk wil samenwonen kan worden gecontroleerd. Toch is het nog wat voorbarig om veel conclusies te trekken.

"We zien de voorbije jaren een toename van het aantal schijnerkenningen, waarbij iemand zich opgeeft als de biologische vader van een kind waar hij geen enkele sociale of biologische band mee heeft. Dit is fraude waar kinderen het slachtoffer van zijn, want ze krijgen officieel een vader, maar een die nooit voor hen zal zorgen."

Tot nu toe kon de overheid daar weinig of niets tegen ondernemen. Intussen is nieuwe wetgeving goedgekeurd die schijnerkenningen moet tegengaan. Op dit ogenblik is het wachten op de eigenlijk wetteksten zodat ook de schijnerkenningen kunnen worden aangepakt.

Meest gelezen