Er zijn steeds minder jonge ambtenaren in Vlaanderen

Er zijn steeds minder jonge ambtenaren in Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Koen Van den Heuvel opvroeg bij Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA). Volgens Van den Heuvel heeft de daling twee oorzaken: de algemene vergrijzing van de arbeidsmarkt en de fel verminderde aanwervingen van nieuwe ambtenaren door de overheid.

Van den Heuvel vindt het wel belangrijk dat ouderen de voeling met jongeren niet verliezen. Ook pleit hij voor bijscholing. "Het is een uitdaging om bij de vergrijzende arbeidsmarkt het juiste personeelsbeleid te voeren. Ik denk dat het een mooie uitdaging is om de kennis up-to-date te houden, niet alleen van ICT-toepassingen, maar ook van de nieuwe trends en tendensen in de maatschappij."                      

Stijging vastbenoemden

Ook opmerkelijk is de stijging van het aantal vastbenoemde ambtenaren, terwijl de overheid net af wil van de vele vaste benoemingen. Het aantal statutairen is met 2,5% toegenomen op vijf jaar tijd. Volgens Van den Heuvel is die stijging te wijten aan de zesde staatshervorming waarbij heel wat ambtenaren van de federale overheid zijn overgeplaatst naar de Vlaamse met behoud van hun vaste benoeming.

Meest gelezen