Premier May wil einde vrij verkeer van personen uit EU in 2019

In maart 2019 zal er een einde komen aan het vrije verkeer van personen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft de Britse premier Theresa May aangekondigd. Dat lijkt echter in te gaan tegen wat andere Britse ministers de voorbije weken lieten verstaan.

Vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal is één van de belangrijke pijlers van de Europese eenmaking. Of een brexit daar verandering in brengt, was lange tijd onduidelijk.

De woordvoerder van premier May schept daar nu enige duidelijkheid over. Volgens haar komt er een einde aan het vrij verkeer van personen bij een brexit, in maart 2019 dus. Dan zal het precies twee jaar geleden zijn dat premier May bij de EU haar verzoek indiende om de Unie te verlaten. 

"Andere elementen van het post-brexit systeem voor immigratie zullen ten gepasten tijde worden meegedeeld. Het zou echter verkeerd zijn te speculeren over hoe die er gaan uitzien en of het vrije verkeer zal blijven bestaan zoals het nu is", aldus de woordvoerder.

Downing Street 10 lijkt zo de houding opnieuw te verstrakken, maar het kan natuurlijk ook gaan om het kiezen van onderhandelingsposities. De voorbije weken hadden enkele ministers van May tegenstrijdige geluiden laten horen over het personenverkeer na de brexit. Dat verkeer en immigratie speelden bij veel kiezers een belangrijke rol in hun keuze voor een brexit vorig jaar.

Meest gelezen