De bijbel heeft gelijk: archeologen vinden sporen van Babylonische verwoesting van Jeruzalem

In Jeruzalem hebben archeologen sporen ontdekt van een verwoesting die zowat 2.600 jaar geleden plaatsvond. Dat meldt The Times of Israel. Die datering loopt gelijk met de Babylonische verwoesting van de stad in 586 voor Christus zoals de Bijbel beschrijft.

"Daarna trok de aanvoerder van de lijfwacht, Nebuzaradan, Jeruzalem binnen. Hij stak de tempel van de Heer en het koninklijk paleis in brand en ook alle huizen van de belangrijke mensen van Jeruzalem. En hij liet zijn leger de muren van Jeruzalem afbreken." Zo beschrijft de Bijbel in het boek Jeremia de verwoesting van Jeruzalem door de Babyloniërs onder leiding van hun koning Nebukadnezar II in 586 voor Christus.

Uit opgravingen in de zogenoemde Stad van David in het oosten van Jeruzalem blijkt nu dat die verwoesting niet enkel een verhaal in het Oude Testament is, maar ook echt is gebeurd. Aan de oostzijde van de site uit de oudheid hebben archeologen van de Israel Antiquities Authority sporen van vernieling ontdekt die zowat 2.600 jaar geleden plaatsvond, simultaan met het verhaal in de Bijbel.

(Lees voort onder video)

Concreet hebben de archeologen kamers gevonden die met as zijn bedekt. Ze vonden ook hopen stukgeslagen keramiek die zegels draagt die typisch zijn voor het einde van de zogenoemde "eerstetempelperiode" in Jeruzalem, het tijdsvak dat een einde kende met de Babylonische verwoesting. De zegels waren destijds een instrument voor het bijhouden van de administratie.

Daarnaast heeft de opgraving ook verkoolde resten van hout, druivenpitten, visschubben en vissengraten opgeleverd. De Israel Antiquities Authority zal die samen met wetenschappers van het Weizmann Institute aan een koolstofdatering onderwerpen, zo weet The Times of Israel.

Uit de opgraving blijkt voorts dat de verwoesting snel en hevig moet zijn geweest, maar ook dat niet alle gebouwen destijds zijn platgebrand. "We vermoeden dat sommige gebouwen zijn vernield en dat andere waren verlaten en onaangeroerd zijn gebleven", zegt archeoloog Joe Uziel. Opvallend is ook dat de sporen en de gebouwen die nu zijn gevonden zich vermoedelijk buiten de stadsmuren van Jeruzalem bevonden tijdens de "eerstetempelperiode". Dit doet de vraag rijzen of de stad destijds groter was dan gedacht.

Wat is de Stad van David?

De Stad van David is een uitgestrekte archeologische site in het oosten van Jeruzalem en was waarschijnlijk de eerste stadskern. De Bijbelse koning David zou die rond 1.000 voor Christus hebben ingepalmd.

Archeologen doorploegen de grond al decennia om sporen uit de oudheid bloot te leggen. Dat is niet zonder controverse, want de site bevindt zich vandaag in Palestijns gebied. Zowel Israëli's als Palestijnen proberen vondsten soms zo te interpreteren dat ze hun aanspraken op de stad en bij uitbreiding het hele gebied kracht kunnen bijzetten.

Meest gelezen