Professor: "Nieuwe compensatieregeling Arco zal toets van Europa wellicht niet doorstaan"

De nieuwe compensatieregeling die de federale regering heeft uitgewerkt voor de Arco-coöperanten, zal de toets van Europa wellicht niet doorstaan. Dat zegt prof. Europees Recht Tony Joris van de Vrije Universiteit Brussel.

De nieuwe regeling voor de Arco-coöperanten maakt deel uit van het zomerakkoord dat de federale regering vorige week had bereikt. Volgens die regeling zal de regering een fonds van 600 miljoen euro oprichten. Twee derde van dat bedrag, 400 miljoen euro, moet van de staatsbank Belfius komen die geprivatiseerd wordt. Voor de overige 200 miljoen wordt gerekend op inkomsten uit de vereffening van Arco en een bijdrage van Beweging.net, de opvolger van het ACW, waarvan Arco de financiële poot was. De Arco-coöperanten zouden op die manier 40 procent van hun oorspronkelijke inleg terugkrijgen.

Maar volgens professor Joris zal deze compensatieregeling door Europa wellicht niet aanvaard worden. "Ik denk dat er een reële kans is dat de Europese Commissie bezwaar zal aantekenen tegen dit nieuwe akkoord. Er is nog altijd sprake van staatssteun, een deel van aandelen van Belfius zullen verkocht worden. Belfius is 100 procent in handen van de overheid dus de inkomsten uit die verkoop zijn staatsmiddelen. In 2014 keurde de Europese Commissie de garantieregeling af omdat het ongeoorloofde staatssteun was. En eind vorig jaar bevestigde het Europees Hof van Justitie dat besluit. Dus de Belgische regering zal deze keer met heel sterke argumenten moet komen om de Commissie op andere gedachten te brengen."

De regering noemt de nieuwe regeling geen staatssteun, maar wel een schadeloosstelling voor het feit dat de coöperanten niet hebben kunnen uittreden tussen 2008 en 2011, net omdat ze zich verwachtten aan een staatswaarborg.

De nieuwe regeling moet de oude staatswaarborg vervangen die eind vorig jaar door het Europees Hof van Justitie in Luxemburg werd afgeschoten. Volgens het Hof zijn de Arco-coöperanten aandeelhouders en geen spaarders. Daarom vallen ze niet onder het depositogarantiestelsel. Het Hof volgt de Europese Commissie ook in haar beoordeling dat de oude waarborgregeling ongeoorloofde staatssteun is.

Meest gelezen