Decaluwé: "Al 3.000 illegalen onderschept in West-Vlaanderen"

Sinds begin dit jaar zijn er in de provincie West-Vlaanderen al 3.076 illegalen opgepakt. Dat heeft provinciegouverneur Carl Decaluwé geantwoord op een vraag van provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA). Die vroeg de cijfers op nu blijkt dat er een opvangcentrum komt in het Franse Bailleul, op een steenworp van de Belgische grens.

In de eerste vijf maanden van 2017 werden er reeds 2.000 onregelmatige vreemdelingen opgepakt. Twee maanden later overschrijdt dat cijfer al de 3.000, wat neerkomt op ongeveer een gemiddelde van 100 interventies per week sinds het begin van dit jaar.De cijfers van de laatste twee maanden liggen gemiddeld iets hoger dan in de eerste vijf maanden, met ongeveer 500 opgepakte illegalen per maand. De gouverneur wijst er op dat er in de resultaten vaak dubbele tellingen zitten, maar de lichte stijging is duidelijk.

Het cijfer ligt wel aanzienlijk lager dan vorig jaar, toen er in de eerste vijf maanden van het jaar al bijna 4.000 illegalen werden opgepakt op West-Vlaams grondgebied. Volgens de gouverneur zijn er dit jaar ook al 36 dossiers van mensensmokkel in West-Vlaanderen opgestart door de federale gerechtelijke politie.

"Uit de nieuwe cijfers blijkt alvast in de laatste twee maanden een stijging van het oppakken van mensen en mensensmokkel", zegt Himpe. "Er is in West-Vlaanderen een grote bezorgdheid dat door het opvangcentrum net aan de grens er meer migranten naar de West-Vlaamse havens zullen komen om de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te wagen", aldus Himpe.

"Gouverneur Decaluwé beklemtoont in zijn antwoord dat de politiediensten prioritair aandacht besteden aan de problematiek van de transmigranten. En dat de politiezone Arro Ieper, met patrouilles aandacht schenkt aan de grensovergangen met Heuvelland."

Meest gelezen