Eieren uit geblokkeerde bedrijven: geen gevaar voor volksgezondheid

De met fipronil besmette eieren uit de geblokkeerde pluimveebedrijven vormen geen acuut gevaar voor de volksgezondheid. Dat meldt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). De besmette eieren worden vernietigd, de geblokkeerde pluimveebedrijven worden voorlopig nog niet vrijgegeven.

"Wij hebben de eerste analyses van eieren uit bedrijven die geblokkeerd zijn, en die resultaten zijn op dit moment geruststellend", zegt Katrien Stragier van het FAVV. "We zien geen concentraties die een direct gevaar voor de volksgezondheid vormen, maar uit voorzorg worden alle eieren vernietigd waarin fipronil is aangetroffen."

De pluimveebedrijven die geblokkeerd zijn, worden voorlopig nog niet vrijgegeven. "De geblokkeerde bedrijven waarvan wij resultaten hebben, moeten via eigen controles aantonen dat er in geen enkele mate fipronil in hun producten aanwezig is", zegt Stragier. "Bovendien gebeurt daar nog een double check door het voedselagentschap om zeker te zijn dat die resultaten correct zijn. Pas als wij 100 procent zeker zijn dat er geen eieren met fipronil op de markt kunnen komen, worden de bedrijven vrijgegeven." 

Onderzoek startte al in juni

Begin juni al kreeg het FAVV een melding van een bedrijf dat uit eigen analyses was gebleken dat eieren besmet waren met fipronil, een insecticide dat onder meer bij katten en honden wordt gebruikt om luizen te bestrijden. Bij pluimvee mag fipronil onder geen beding worden gebruikt omdat het bij hoge dosissen of bij langdurig gebruik schadelijk kan zijn voor de schildklier, de lever of de nieren.

Na die melding startte het FAVV meteen een eigen onderzoek op dat ook moest nagaan welke andere pluimveebedrijven dit insectenbestrijdingsmiddel hadden gebruikt. Ook het gerecht startte een onderzoek.

Op 20 juli lichtte het FAVV andere (buur)landen in van de mogelijke aanwezigheid van het illegale product in eieren. Nederland wwas al eerder op de hoogte gebracht. Bedrijven waarrond vermoedens bestonden werden geblokkeerd en verdachte eieren werden vernietigd.

Meest gelezen