Gezocht: werknemers voor de Vlaamse social profit

De Vereniging voor Social Profit Ondernemingen, VERSO, trekt aan de alarmbel. Alleen al om de werknemers die tussen 2015 en 2020 met pensioen gaan te vervangen, zijn er de volgende jaren 38.764 nieuwe medewerkers nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om personeel voor de gezondheids- en welzijnssector en de sector van de aangepaste tewerkstelling. Dat komt omdat het personeel in die sectoren gemiddeld ouder is dan in andere sectoren.

Vandaag is 31,1 procent van de medewerkers in de brede social profit ouder dan 50. Het gemiddelde op de Vlaamse arbeidsmarkt bedraagt 27,7 procent. Maar VERSO berekende dat er de afgelopen vijf jaar maar 21.582 jonge afgestudeerden instroomden. De helft dus van wat nodig is.

Daarom zullen we 17.182 extra nieuwe medewerkers moeten vinden via andere kanalen, zegt Ann Gaublomme van VERSO. Ze denkt daarbij aan zij-instromers, mensen die op latere leeftijd een carrièreswitch maken of werkzoekenden die mits een opleiding in de social profit aan de slag kunnen. 

En onze sector heeft heel verschillende profielen nodig, zegt Ann Gaublomme aan VRT-nieuws : “het gaat over allerlei jobs, zowel de typische zorg-en welzijnsfuncties, zoals opvoeders, zorgkundigen, verpleegkundigen, maar het gaat evengoed om ICT-mensen en boekhouders of administratief medewerkers aan het onthaal, bijvoorbeeld. Maar ook technisch geschoolde mensen bijvoorbeeld in de maatwerkbedrijven of de sociale economie”.

Vooral in de ouderenzorg en de gezinszorg werken veel oudere werknemers die binnenkort op pensioen gaan. Maar er is een historische verklaring voor die vele 50-plussers in onze sector, vertelt Gaublomme. “ In de jaren 70 kenden wij een sterke uitbreiding en de mensen die toen aan de slag gingen gaan nu op pensioen, waardoor wij het effect van de vergrijzing nu sterker voelen”.

Meest gelezen