Trump wil positieve discriminatie in het onderwijs aanpakken

Amerikaanse universiteiten die gekleurde en zwarte studenten meer kansen geven om ingeschreven te worden, kunnen in de toekomst mogelijk worden vervolgd. Dat blijkt uit een document dat The New York Times kon inkijken. Positieve discriminatie ligt al jaren onder vuur in de Verenigde Staten.

Het plan is aan het licht gekomen toen de krant een document in handen kreeg waarin het ministerie van Justitie zoekt naar advocaten die willen helpen bij "onderzoek en mogelijke vervolging die verband houdt met opzettelijke rassendiscriminatie om toegelaten te worden aan universiteiten".

Met die "opzettelijke rassendiscriminatie” zouden maatregelen worden bedoeld die in het leven geroepen waren om zwarte en gekleurde studenten voorrang te geven op blanke studenten, een vorm van positieve discriminatie waardoor ze meer kansen krijgen in het hoger onderwijs. Sinds de opkomst van de zwarte Burgerrechtenbeweging in de jaren 60 stimuleert de Amerikaanse overheid positieve discriminatie van etnische minderheden in het onderwijs.

"Alweer een koerswijziging"

Het Amerikaanse ministerie van Justitie weigert elke commentaar op het bericht. Volgens een anonieme bron was er bij de juristen die vast in dienst zijn bij het ministerie onvrede ontstaan over het plan om positieve discriminatie aan te pakken, omdat het indruist tegen de koers die het ministerie al jaren volgt en het beleid inzake burgerrechten niet teruggeschroefd mag worden. Omdat de vaste juristen de taak niet willen uitvoeren om universiteiten te onderzoeken en te vervolgen, worden nu externe kandidaten gezocht.

Tegen het plan wordt intussen fel gereageerd door burgerrechtenactivisten. "Na de transgenders die uit het leger worden geweerd, betekent dit alweer een grote koerswijziging inzake burgerrechten", zegt Vanita Gupta, die onder president Barack Obama de burgerrechtenafdeling leidde op het ministerie. Het Amerikaanse Hooggerechtshof had eerder al geoordeeld dat het beleid van positieve discriminatie wel degelijk grondwettelijk is. Generaties Amerikanen die deel uitmaken van minderheden hebben hierdoor hoger onderwijs kunnen genieten.

Conservatieve en links-libertaire Amerikanen bestrijden de voorkeursbehandeling al jaren. De landelijke steun hiervoor is de voorbije jaren flink afgenomen. Als dit plan wordt uitgevoerd, komt president Trump dan ook zijn achterban tegemoet, zoals hij tijdens zijn verkiezingscampagne beloofd heeft.

Meest gelezen