Boetes voor bedrijven die oudere werknemers betaald naar huis sturen

Bedrijven die 50-plussers aan de kant schuiven door ze betaald thuis te laten blijven, zullen daar financieel voor worden gestraft. Dat meldt De Tijd. Met die maatregel wil de regering bedrijven aanmoedigen om oudere werknemers te herscholen eerder dan ze betaald thuis te zetten. De topman van ING laat alvast weten dat "de conclusie dat ING België zijn 55-plussers betaalt om thuis te zitten, niet correct is".
Archieffoto

De voorbije jaren waren er alsmaar meer bedrijven die hun oudere werknemers laten vertrekken met het behoud van het gros van hun loon. Zowel de banken KBC en ING als de energiegroep Engie kondigden onlangs aan dat ze oudere werknemers een uitstapregeling bieden. Eerder deed ook Proximus dat. In tegenstelling tot het klassieke brugpensioen betalen die bedrijven die regeling helemaal zelf. Ze sturen de factuur dus niet door naar de sociale zekerheid.

Maar omdat de regering iedereen langer aan het werk wil houden, moet het minder aantrekkelijk worden voor bedrijven om oudere werknemers betaald thuis te zetten. Voortaan zullen bedrijven die dat doen, een activeringspremie moeten betalen.

De boete wordt berekend op het loon dat de werknemer krijgt zodra hij thuis blijft en moet maandelijks betaald worden tot het personeelslid met pensioen gaat. De maatregel moet vooral een afschrikkend effect hebben. Wie dat wel nog doet, zal voor de personeelsleden een opleiding moeten voorzien zodat ze zich kunnen omscholen naar aan andere job. De kosten van die opleiding kunnen afgetrokken worden van de activeringspremie.

"ING betaalt mensen niet om thuis te zitten"

De conclusie dat ING België zijn 55-plussers betaalt om thuis te zitten, is volgens topman Erik Van Den Eynden niet correct. "Het plan dat ING klaar heeft, gaat precies in de richting om mensen 'employable' te houden."

Van Den Eynden zegt ook dat hij over deze kwestie in contact staat met de kabinetten. De teksten van het wetsvoorstel zijn nog niet klaar, klinkt het. Het is dus nog niet duidelijk in hoeverre de bank boetes zal moeten betalen.

De boete of "activeringspremie" is afhankelijk van de leeftijd en van het loon van de betrokken werknemer. Als een bedrijf een werknemer jonger dan 55 jaar thuis laat blijven, moet het een maandelijkse boete van 20 procent van diens loon betalen. Dat daalt naar 18 procent als de werknemer tussen 55 en 58 jaar is, 16 procent voor personeel tussen 58 en 60 jaar en 15 procent voor wie tussen 60 en 62 jaar oud is. Als een bedrijf werknemers ouder dan 62 jaar thuis laat zitten, betaalt het een bijdrage van 10 procent.

"Het gaat om een individuele keuze van het personeelslid"

"De regering is van mening dat het ongepast is oudere werknemers aan de kant te zetten, terwijl we van alle werknemers net verwachten dat ze langer werken. Het getuigt ook van weinig respect voor de ervaring en de talenten van die werknemers", zegt minister van Werk Kris Peeters (CD&V) in De Tijd.

De topman van ING België zegt het principieel helemaal eens te zijn met die redenering. Volgens hem is dat ook wat ING met haar plan voor ogen heeft, al geeft hij mee dat er ook een gedeelde verantwoordelijkheid is bij de werknemer. Van Den Eynden wijst erop dat het niet de directie is die de 55-plusser opzijzet.

"Het gaat om een individuele keuze van het personeelslid om in te tekenen op het plan." De topman beklemtoont ook dat uit de eerste echo's die hij van geïnteresseerden ontving, men dit beschouwt als een mogelijkheid om zijn carrière een andere wending te geven. "Ik ken tot nu toe niemand die mij zegt dat het een goed idee is om hem te betalen om thuis te blijven."

Hoeveel 55-plussers zullen gebruikmaken van de vertrekregeling bij ING is nog niet duidelijk. Er komen zowat 1.500 mensen in aanmerking. Pas tegen eind september, begin oktober verwacht de topman hierover duidelijkheid. De integratie van Record Bank zit volgens Van Den Eynde dan weer "op schema".

Meest gelezen