50-plus en werkloos betekent ook minder pensioen

De regering-Michel bespaart meer op de pensioenen dan half juli was voorgesteld. Uit het zomerakkoord blijkt nu dat mensen die na hun vijftigste werkloos worden vanaf 2019 niet meer zullen kunnen genieten van een uitzonderingsregel van de regering-Di Rupo.

Half juli kondigde minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) aan dat wie langer dan een jaar geen werk heeft vanaf 2019 terugvalt op het minimumrecht van ongeveer 1.950 euro bruto bij de pensioenopbouw. Vroeger vielen mensen pas na vier jaar werkloosheid terug op het minimumrecht. Het nieuws stootte op forse kritiek van de vakbonden.

Enkele dagen later meldden de vakbonden al dat mensen die op brugpensioen gaan in het algemene stelsel minder pensioen zullen krijgen omdat hun jaren brugpensioen niet meer zullen meetellen.

Nu melden De Morgen en Het Laatste Nieuws dat mensen die na hun vijftigste werkloos worden niet langer kunnen genieten van de uitzondering die de vorige federale regering had ingevoerd. Het pensioen van wie na 50 jaar zonder werk valt, werd berekend op basis van het laatste loon. Vanaf 2019 zal het bedrag gelijkgesteld worden aan het minimumrecht. Zo zullen mensen die volgens de oude regels recht hadden op een hoog pensioen, omdat ze een hoog loon kregen bij hun laatste job hun pensioen zien slinken.

"Verschil tussen werken en niet werken vergroten"

"De regering wil het verschil tussen werken en niet werken groter maken, want er is vandaag een krapte op de arbeidsmarkt", verklaart Kamerlid Vincent Van Quickenborne (Open VLD), die de Kamercommissie Sociale Zaken voorzit. "Het aandeel van 50-plussers die werken moet in ons land absoluut omhoog."

"Een tweede reden is dat er een grote onrechtvaardigheid in ons systeem was geslopen", aldus Van Quickenborne. Hij verwijst naar het voorbeeld van Caroline en Virginie. "De ene was 30 jaar werkloos en had meer pensioen dan de andere die 30 jaar zelfstandige was geweest. Door deze maatregel zal dat niet meer mogelijk zijn."

De regering wil via deze ingreep 20 miljoen euro besparen vanaf 2019. De vakbonden zijn niet te spreken over de regeringsbeslissing. 50-plussers vinden moeilijk een nieuwe job als ze ontslagen worden. Door later een lager pensioen te krijgen, worden ze een tweede keer gestraft, luidt de redenering.

Meest gelezen