Amper 15 procent Airbnb-adressen al in orde met registratieplicht

Slechts 15 procent van de Vlaamse Airbnb-adressen is op dit moment al in orde met de registratieverplichting. Dat blijkt uit onderzoek van De Tijd. Nochtans is zo'n registratie nodig om de uitbaters te controleren op een aantal basisvereisten, zoals brandveiligheid.

In Vlaanderen worden momenteel een kleine 5.000 adressen aangeboden op het online verhuurplatform Airbnb. De verhuurders moeten zich sinds 1 april van dit jaar daarvoor registeren, maar slechts 15 procent is al in orde met die registratieplicht.

Een overgrote meerderheid voldoet dus nog niet. De krant De Tijd - die de gegevens verzamelde van de belangrijkste Airbnb-steden in Vlaanderen (Antwerpen, Gent en Brugge) - spreekt zelfs van een "optimistische schatting". "Soms gaat het om onwetendheid", verklaart Toerisme Vlaanderen in De Tijd. "Maar als een uitbater een logies bewust niet aanmeldt, roept dat het vermoeden op dat hij iets te verbergen heeft."

Basisvereisten

Aan de registratie zijn dan ook minimumvereisten voor de veiligheid verbonden, waarop de overheid kan controleren. Het gaat dan bijvoorbeeld over brandveiligheid, een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en een bewijs van goed zedelijk gedrag.

De Vlaamse overheid wil met de regelgeving rond logies evenwel in de eerste plaats een "coachende rol" opnemen tegenover de verhuurders. "Zodra we overtreders zien, gaan we hen contacteren om hen op de hoogte te brengen van de wetgeving", zegt Jan Van Praet van Toerisme Vlaanderen in "De ochtend". "Dus als er klachten komen of als we zaken detecteren, dan gaan we daar direct mee aan de slag."

Minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) benadrukt wel dat een uitbater die zich weigert te registreren, gesanctioneerd kan worden. "Die boetes kunnen oplopen tot 25.000 euro." Volgens Weyts krijgt de Vlaamse overheid in de toekomst ook toegang tot de bestanden van Airbnb. "Wij kunnen dan steekproeven organiseren waarbij we nagaan of degenen die Airbnb aanbieden zich ook in regel hebben gesteld met ons nieuw logiesdecreet."

Meest gelezen