Jongste fiscale regularisatie brengt de schatkist ruim 82 miljoen euro op

De jongste fiscale regularisatie-operatie loopt nu 1 jaar en begint stilaan goed op gang te komen. Vorig jaar bracht ze op vijf maanden tijd 13,6 miljoen euro op voor de schatkist. Dit jaar leverde de operatie al 69 miljoen euro op. En de fiscus verwacht de komende maanden een grote toevloed van dossiers.

Op 1 augustus vorig jaar ging een nieuwe regularisatie-operatie van start. Belastingzondaars krijgen daardoor de kans om inkomsten of kapitaal waar ze geen belastingen hebben op betaald alsnog aan te geven bij de fiscus.

Die onderzoekt dan de zaak en legt bovenop de verschuldigde belastingen ook een boete op, die elk jaar groter wordt.Daardoor heeft wie regulariseert de zekerheid dat hij niet meer vervolgd wordt door de fiscus en ook strafrechtelijk gaat hij vrijuit.

Het voorbije jaar hebben 543 mensen gebruik gemaakt van de nieuwe regeling. Ze gaven in totaal 307,3 miljoen euro aan. De operatie leverde de schatkist in totaal al ruim 82 miljoen euro op.

Vooral fiscaal verjaard kapitaal wordt aangegeven

Opvallend is dat het overgrote deel van het zwart geld, namelijk 84 procent, dat nu wordt aangegeven fiscaal al verjaard is. Dat wil zeggen dat de termijn waarop de fiscus het verschuldigde belastinggeld kan opeisen al verstreken is. Meestal is dat na 7 jaar.

Maar toch komen de belastingzondaars nu naar boven met dat geld, want in de nieuwe regeling is expliciet opgenomen dat ze nu daartoe verplicht zijn, vertelt Francis Adyns aan VRT-nieuws. En fiscale verjaring betekent niet dat de belastingontduiking ook strafrechterlijk is verjaard. En dat hebben de mensen nu duidelijk begrepen.

Komende maanden grote toestroom van dossiers verwacht

De fiscus verwacht trouwens de komende maanden nog een grote toestroom van dossiers. Want vanaf september zal Luxemburg de financiele gegevens van Belgen met rekeningen in Luxemburg doorsturen naar de Belgische fiscus. En eenmaal de belastingdienst een onderzoek is gestart op basis van die gegevens is er geen regularisatie meer mogelijk.

Adyns raadt iedereen dus aan om nu met zijn zwart geld naar boven te komen. Want het blijft niet bij Luxemburg. Vanaf 2018 zal ook Zwitserland de financiele gegevens van Belgische rekeningen doorspelen.

Regularisatie ontdoken Vlaamse erfbelasting levert Vlaamse begroting 1,7 miljoen euro op

 Vlaanderen is sinds begin maart met een eigen operatie gestart om de ontdoken erfbelastingen te regulariseren. De Vlaamse belastingdienst kreeg sindsdien 17 dossiers binnen. 9 daarvan zijn intussen afgehandeld. Het ging om zo'n 4,8 miljoen euro dat werd aangegeven. De operatie leverde de Vlaamse begroting 1,7 miljoen euro op.

Maar sinds deze week wordt het ook makkelijker om zogenaamde gemengde dossiers aan te geven. Dat zijn dossiers waar het na al die jaren niet meer te achterhalen is of het nu federale of regionale belastingen zijn die zijn ontdoken. Daar is nu een regeling voor uitgewerkt en de belastingdienst verwacht dat daardoor ook meer dossiers zullen binnenkomen.

Meest gelezen