Natuurpunt vergast 280-tal ganzen, jagers zijn misnoegd

Natuurpunt heeft aan het Schulensmeer en de Paalse Plas in Limburg een 280-tal ganzen laten vergassen. Het gaat om exotische soorten die eigenlijk niet thuishoren in België. Daarnaast brengen ze veel schade toe aan de landbouw en de natuur. De natuurvereniging krijgt hierover kritiek van onder andere de jagersverenigingen. Zij vinden de actie ethisch onverantwoord.

Er is heel wat commotie ontstaan rond de vergassing van ganzen tijdens de voorbije weken. Op vraag van lokale landbouwers besliste natuurpunt en het Agentschap natuur en bos om de ganzen, voornamelijk Canadese ganzen, te laten vergassen. Natuurpunt vindt het bijzonder jammer om tot deze actie over te gaan, maar volgens hen kan het niet anders. “Als we niets ondernemen zullen er in de toekomst nog meer ganzen bestreden moeten worden, en zullen de bijhorende kosten voor de maatschappij alleen maar groter worden. De ganzen veroorzaken een enorme schade aan natuur en landbouw. Niets doen maakt dat probleem, en de bijhorende kosten, alleen maar groter.”, zegt Hendrik Moeremans van Natuurpunt.

Canadese ganzen en Nijlganzen zijn exoten, en die vormen volgens Natuurpunt een probleem voor de natuur. Exotische ganzen die hier in de zomer blijven, eten het gras op dat bestemd is voor koeien, maar grazen ook op orchideeën uit natuurgebieden. Bovendien ontstaat op sommige plaatsen genetische vermenging waardoor soorten die hier al sinds oudsher voorkomen, dreigen te verdwijnen. Verder zorgt de grote hoeveelheid ganzenuitwerpselen ervoor dat in kwetsbare natuurgebieden te veel voedingstoffen in de grond en het water terechtkomen. Hierdoor worden beschermde plantensoorten bedreigd.

"Ethisch onverantwoord"

De actie stuit echter op heel wat kritiek van jagersverenigingen. Zij vinden het vergassen van honderden ganzen onethisch. “Wij mogen aan het Schulensmeer niet jagen van Natuurpunt maar dan moet Natuurpunt toch eens uitleggen wat er zoveel beter is aan het vergassen in plaats van schieten van ganzen”, zegt Jochen Hermans, voorzitter van de Limburgse jagers. Volgens Hermans zouden zij bovendien niet betrokken zijn geweest bij de opruiming. Als dit veel eerder was gebeurd, zouden er volgens hem nu minder problemen zijn.

Bovendien gaat er volgens de jagers heel wat vlees verloren bij deze manier van aanpak. De wet bepaalt namelijk dat het vlees van dieren die gedood worden om bijvoorbeeld een plaag te bestrijden, niet gegeten mag worden. Dieren die gedood worden bij de jacht mogen wel gegeten worden.

Vandaag zijn er zo’n 10.000 verwilderde ganzen in Vlaanderen. Daarom is het volgens Natuurpunt noodzakelijk om nu in te grijpen. Het is volgens hen de beste en enige haalbare optie. “Als we de opmars van invasieve exoten als de Canadese gans laten doorgaan, eindigen we met een lege, kaalgevreten natuur”, klinkt het bij Natuurpunt. Maar daar denkt het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek anders over. Volgens hen had Natuurpunt veel eerder moeten ingrijpen. Nu is het veel te laat en zijn de ganzen niet meer weg te krijgen.

Meest gelezen