"Meer dan 150.000 doden per jaar in Europa door extreem weer tegen 2100"

Tegen de eeuwwisseling kunnen er in Europa vijftig keer zo veel doden vallen door extreem weer als er niets wordt gedaan aan de uitstoot van broeikasgassen en klimaatverandering. Dat staat in een nieuwe studie van het Joint Research Centre van de Europese Commissie, die het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet publiceert. Zo'n 99 procent van de doden zouden vallen door hittegolven.

152.000 doden per jaar: dat staat Europa te wachten tegen het eind van de eeuw als er niets gedaan wordt tegen de klimaatverandering. Volgens de onderzoekers van het Joint Research Centre zullen er vooral doden vallen door hittegolven, overstromingen, stormen of andere extreme weersomstandigheden. Nu komen er zo'n 3.000 mensen per jaar om bij dergelijke weerfenomenen. "Als de klimaatopwarming niet dringend wordt aangepakt en er geen afdoende maatregelen worden genomen, zullen tegen het einde van de eeuw zo'n 350 miljoen Europeanen blootgesteld zijn aan extreme en gevaarlijke weersomstandigheden", waarschuwen de onderzoekers.

7 extreme weersomstandigheden

De wetenschappers hebben het effect van zeven extreme en dodelijke weersomstandigheden onderzocht, gaande van hittegolven tot droogte en overstromingen. Ze hebben daarbij ook 2.300 gelijkaardige catastrofes geanalyseerd voor de periode 1981-2010 om zo de kwetsbaarheid van de bevolking voor elk weerfenomeen in kaart te brengen. Die gegevens hebben de onderzoekers dan gecombineerd met de gegevens rond klimaatverandering, bevolkingsgroei en migratie.

Hittegolven het dodelijkst

Verwacht wordt dat de hittegolven veruit het dodelijkst zullen zijn, met zelfs 99 procent van het totale aantal overlijdens als gevolg van extreme weersomstandigheden. Het aantal doden als gevolg van hittegolven zou exponentieel kunnen toenemen van 2.700 per jaar naar 151.500 per jaar. Ook het aantal slachtoffers van overstromingen stijgt naar jaarlijks 233 doden tegen het einde van de eeuw tegenover gemiddeld zes doden per jaar tussen 1981 en 2010. Het zuiden van Europa zal zwaarder getroffen worden dan het noorden met een cijfer van 700 doden per miljoen inwoners per jaar tegen het einde van de eeuw, tegenover 11 doden per miljoen inwoners aan het begin van deze eeuw.

Meest gelezen