Recordaantal overtredingen bouwkundig erfgoed

132 eigenaars van een beschermd gebouw hebben vorig jaar een proces-verbaal gekregen van de Erfgoedinspectie. Dat schrijft het Belang van Limburg. Ze hebben hun woning bijvoorbeeld niet volgens de regels verbouwd. Sinds vorig jaar heeft de inspectie meer mogelijkheden om streng op te treden.

In 2015 zijn er maar 98 pv's uitgeschreven voor overtredingen met bouwkundig erfgoed. Vorig jaar dus ruim een derde méér. Over welke inbreuken gaat het dan? "Het dak van een beschermd gebouw is lek en wordt niet hersteld en er sijpelt water binnen, dan treedt de Erfgoedinspectie op", zegt Brigitte Borgmans van het departement Omgeving. "Er kan ook een deel gesloopt zijn, of er zijn waardevolle elementen verwijderd zoals een sierschouw of kostbare plafonds. Soms worden er ook werken uitgevoerd zonder vergunning". Het gebeurt ook dat een beschermd landschap wordt gewijzigd, ook dan treedt de Erfgoedinspectie op.

Een proces-verbaal volgt pas nadat de eigenaar verschillende aanmaningen naast zich heeft neergelegd. Aanmaningen komen meestal van het Agentschap Onroerend Erfgoed, vaak na een raadgeving. Maar als de eigenaar niets onderneemt, moet het Agentschap het dossier melden bij de Erfgoedinspectie.

Meer instrumenten

In 2015 trad het Onroerenderfgoeddecreet in werking. Voor de handhaving kwamen er toen nieuwe instrumenten bij waaronder de minnelijke schikking, geldboetes, dwangsommen en terugvordering van premies.

Daarnaast kon en kan de Erfgoedinspectie pv’s opstellen, werken stilleggen en herstelvorderingen inleiden bij de strafrechter. "Er wordt altijd gekeken met welk middel het erfgoed het meest gebaat is", zegt Borgmans. "Een minnelijke schikking is vaak efficiënter dan een herstelvordering bij de rechter. Zo'n vordering kan lang aanslepen, met alle gevolgen van dien voor erfgoed dat al in slechte staat is".

Meest gelezen