Tytgat roept voedselagentschap op om cijfers besmette eieren vrij te geven: "Geen belangenconflict"

Toxicoloog Jan Tytgat van de KULeuven roept het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) op onderzoeksresultaten van met fipronil besmette eieren vrij te geven. Dat dit het gerechtelijk onderzoek zou schaden - zoals het FAVV aanvoert - wuift hij weg.

""Ik ben als toxicoloog heel vaak actief geweest als gerechtelijk deskundige", zegt Tytgat. "Ik denk dat hier geen probleem of belangenconflict is. Men kan perfect zeggen dat er in een aantal loten - die zelfs anoniem kunnen zijn - concentraties zijn gevonden, met een range van minimum tot maximum. Men hoeft absoluut niet te vermelden over welke bedrijven het gaat, over welke toeleveranciers of waar die gelokaliseerd zijn."

"Gewoon het naakte getal vermelden. Daar denk ik dat het FAVV dat toch kan prijsgeven zonder het gerechtelijk onderzoek te schaden." 

Jan Tytgat pleit voor meer openheid. "Om de transparantie te bevorderen, zou het misschien geen slecht idee zijn dat het FAVV  zegt dat de eieren hier in België veilig zijn en dat ook toelicht door bijvoorbeeld een aantal concentraties te publiceren."

Alleen zo kan het publiek worden gerustgesteld, denkt hij. "Zo kunnen niet alleen een breed publiek, maar ook specialisten zoals toxicologen zien hoe ver we af zitten van die referentiedosissen. Of het inderdaad gaat over een miniem spoor, dan wel over duidelijk aanwezige resten van fipronil."

Meest gelezen