"Fipronil-concentraties bij ons 10 keer lager dan Europese norm"

De analyses van eieren uit verdachte bedrijven tonen aan dat de aangetroffen fipronilconcentraties 10 keer lager liggen dan de strenge Europese norm. Dat laten minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) en minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) weten in een gezamenlijke persmededeling. Ducarme vraagt het federaal voedselagentschap FAVV ook om een uitgebreid rapport over wat het heeft gedaan sinds het in juni te weten was gekomen dat er mogelijk een fipronilbesmetting was.

Sinds gisteren zwelt de kritiek aan op het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid. Dat wist immers al sinds juni dat er mogelijk een pluimveebedrijf was besmet met het ontluizingsproduct fipronil. Dat was nog lang voor de crisis vooral losbarstte in Nederland.

 Kersvers minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) heeft nu aan het FAVV om een "omstandig verslag" gevraagd over hetgeen de organisatie heeft gedaan sinds ze de eerste informatie kreeg. "De minister van Landbouw verbindt zich er toe de grootst mogelijke klaarheid te scheppen"; luidt het in de persmededeling.

"Geen gevaar"

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) wijst erop dat de analyses die tot nu toe uitgevoerd zijn op eieren geproduceerd in België aangeven dat er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid is.

"De informatie die het FAVV tot nog toe aan de minister bezorgde, betreft 80 procent van de verdachte bedrijven die eieren voor consumptie produceren. De analyses van deze eieren tonen een aanwezigheid aan die ver onder de zeer strenge Europese normen ligt -10 keer minder en lager - in tegenstelling tot Nederland waar diverse resultaten de Europese drempels overschrijden."

Volgens de persmededeling, die er gekomen is na kritiek vanuit de oppositie op de manier van communiceren over de fipronilbesmetting, wordt minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) op de hoogte gehouden en volgt ook hij de toestand van nabij op. Ondanks aandringen van onze redactie is geen van de drie ministers bereid gevonden om de fipronilproblematiek persoonlijk toe te lichten.

Duitsland geërgerd

Ducarme zal morgen ook een en ander moeten uitleggen aan zijn Duitse collega Christian Schmidt. Die zei bij de Duitse omroep ARD dat hij ontgoocheld is in de Belgische autoriteiten omdat ze Duitsland niet snel en volledig op de hoogte hebben gebracht. 

Voor Schmidt is het duidelijk dat er kwaad opzet in het spel is. "Ik verwacht van de bevoegde autoriteiten dat ze deze zaak snel en minutieus ophelderen.

Meest gelezen