"Minister moet naar de Kamer komen voor uitleg: er zijn te veel parallellen met de dioxinecrisis"

Minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) moet zo snel mogelijk de Kamercommissie Volksgezondheid uit vakantie bijeen roepen. Dat zegt oppositiepartij Groen. "Als het federaal voedselagentschap FAVV zijn werk niet doet, dan moet de minister maar het heft in eigen handen nemen om de cijfers (van met fipronil besmette eieren nvdr.) te verkrijgen." SP.A vraagt dan weer een spoedzitting in de Kamer met de drie federale ministers van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Landbouw, én een spoedbijeenkomst van het Vlaams Parlement.

Dat het voedselagentschap al in juni weet had van een eerste mogelijke besmetting van een pluimveebedrijf met het omstreden ontluizingsproduct fipronil en nu nog steeds geen resultaten van zijn onderzoek naar de aanwezigheid van fipronil in eieren heeft vrijgegeven, stoot Groen tegen de borst.

"We vragen volledige transparantie van het voedselagentschap want blijkbaar zijn zij al van in juni op de hoogte", zegt Anne Dedry, Kamerlid van Groen. "Nu komen alle berichten naar buiten, het is niet transparant terwijl het hier wel degelijk om volksgezondheid gaat."

Dedry is er als burger niet meer gerust in, zo benadrukt ze. "Als ze in juni geen volledige duidelijkheid hebben gebracht, dan heb ik mijn grootste twijfel of dit wel oké is."

Groen roept dan ook de minister van Landbouw op het matje. "Wij vinden dat Ducarme moet optreden en desnoods moeten wij, ook al is het augustus, bijeenkomen in een Kamercommissie."

Non-argument

Het voedselagentschap benadrukte dat het in juni meteen een onderzoek was gestart, maar omdat ook het parket erbij betrokken was, kreeg het agentschap naar eigen zeggen te maken met het geheim van het onderzoek. Een non-argument, noemt Dedry dat. 

"In Nederland zit men met juist dezelfde situatie -daar is het parket ook bij betrokken en is er ook sprake van een gerechtelijk onderzoek- en daar is er wel volledige transparantie vanaf het eerste moment. De burger moet geïnformeerd worden, je moet je niet achter het gerechtelijk onderzoek verschuilen."

Dioxinecrisis

Dat het voedselagentschap pas met cijfers komt als ze zicht hebben op het volledige plaatje, doet Dedry hard denken aan de dioxinecrisis van 1999. "Toen werd ook vanuit de overheid de boodschap gegeven dat ze de crisis eerst helemaal in beeld moesten krijgen en beter moesten weten hoe alles in elkaar zat. Toen was het al veel te laat, we hadden toen al veel kippen verbruikt. Met alles wat met voedselveiligheid te maken heeft, moeten we toch heel erg het voorzorgsprincipe hanteren en ervoor zorgen dat de burger als eerste wordt geïnformeerd en niet als laatste."

SP.A

In een persbericht vraagt SP.A dan weer een spoedzitting in de Kamer met drie federale ministers: minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V), minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) en minister van Landbouw Denis Ducarme (MR). "Voor SP.A moet er zo snel mogelijk duidelijkheid komen over wat de ministers wisten en weten en vooral sinds wanneer", aldus Kamerlid Annick Lambrecht.

Vlaams Parlementslid Els Robeyns (SP.A) vraagt dat ook het Vlaams Parlement vervroegd samenkomt. "De werking van het voedselagentschap is weliswaar een federale bevoegdheid, maar er is inzake landbouw en voedselveiligheid nood aan kennisuitwisseling tussen het Vlaams en het federaal niveau. Het wantrouwen bij de consumenten in eigen land en in onze buurlanden groeit met het uur", zegt ze. De SP.A wil dat Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) tekst en uitleg komt geven.

Meest gelezen