Baas FAVV over fipronilcrisis: "We hebben nooit geprobeerd iets te verbergen"

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft in de fipronilcrisis altijd gecommuniceerd zodra het "relevante informatie" had. Dat zegt gedelegeerd bestuurder Herman Diricks in "Terzake". De onenigheid over de norm die het agentschap hanteert, wijt hij aan "een misverstand".

De jongste dagen ligt het FAVV onder vuur wegens zijn aanpak van de fipronilcrisis met eieren. Zo klinkt kritiek als zou het agentschap te traag hebben gecommuniceerd. In "Terzake" spreekt gedelegeerd bestuurder Herman Diricks die kritiek vanavond met klem tegen.

"Het klopt dat we op 2 juni een eerste signaal hebben gekregen en dat we op 1 augustus een eerste keer hebben gecommuniceerd", zegt hij. "We hebben meteen na het eerste signaal acties ondernomen, maar op dat moment was het nog niet nodig daarover te communiceren. Op het moment dat we relevante informatie hadden, hebben we dat wel gedaan."

"We hebben nooit geprobeerd iets te verstoppen", benadrukt hij. "In de eerste plaats hebben we geprobeerd vat te krijgen op het probleem. In al onze acties hebben we altijd de volksgezondheid in het achterhoofd gehouden. Het is niet zo dat we absoluut niet wilden communiceren. In dit geval wees onze informatie erop dat we niet vroeger moesten communiceren."

"Indien nodig zullen we Tytgat over onze berekeningen uitleg geven"

Diricks pareert ook de kritiek van toxicoloog Jan Tytgat als zouden de normen die het FAVV hanteert om de hoeveelheid fipronil in eieren onduidelijk zijn. "We hebben een grenswaarde bepaald die gebaseerd is op het Europese model dat alle lidstaten hanteren. Iedereen gebruikt die waarde om te bepalen of een gevaar voor de volksgezondheid bestaat. Ik vermoed dat het om een misverstand gaat. Indien nodig zullen we professor Tytgat uitleg geven over onze berekeningen. Wij gebruiken de juiste waarde en die is Europees afgesproken.

Wat is de norm voor fipronil in eieren?

Het "misverstand" waar Diricks naar verwijst, heeft waarschijnlijk te maken met twee verschillende soorten Europese regels: enerzijds het maximaal toegestane gehalte fipronil dat eieren mogen bevatten om in de winkels te mogen liggen en anderzijds het maximaal toegestane gehalte aan fipronil dat een mens zonder risico mag consumeren.

De website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (het Nederlandse equivalent van het FAVV) schept op dit punt klaarheid. Die stelt het onderscheid scherp tussen de grenswaarde van 0,72 mg/kg waarnaar het FAVV verwijst en en de 0,005 mg/kg waarnaar Tytgat verwijst.

De maximale residulimiet (MRL) voor fipronil is 0,005 mg/kg voor eieren. Dit is de productnorm. Eieren met een hoger gehalte mogen niet in de winkels terechtkomen. Een overschrijding van deze limiet betekent dat een risico voor de consument niet uit te sluiten valt. Tegelijk betekent dit niet dat ook daadwerkelijk schadelijke gezondheidseffecten optreden.

Daarnaast bestaat de Acute Referentie Dosis (ARfD). Deze toxicologische grenswaarde geeft aan hoeveel een persoon in een korte periode mag consumeren zonder dat gezondheidsrisico's optreden. De ARfD is 0.009 mg per kg lichaamsgewicht. Dat komt overeen met 0.72 mg fipronil voor een volwassene van 80 kg, en 0.225 mg voor een kind van 25 kg.