Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.

Fipronil in eieren: "51 verdachte bedrijven worden onderzocht"

In de zaak van de besmette eieren heeft minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) vanmorgen laten weten dat in ons land 57 bedrijven onderzocht worden. Een deel van hen heeft in contact gestaan met het Nederlandse bedrijf Chickfriend, dat verantwoordelijk zou zijn voor de besmetting met het insecticide Fipronil. Vanmiddag heeft het federaal voedselagentschap FAVV dat 6 van die 57 bedrijven weer zijn vrijgegeven. Intussen zegt Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) dat wie de schade in de pluimveesector heeft veroorzaakt er ook zal moeten voor opdraaien.
Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.

"Het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) laat weten dat het, zodra het kennis heeft genomen van de lijst met 57 bedrijven, waarvan een deel gebruik heeft gemaakt van de diensten van de verdachte Nederlandse onderneming Chickfriend, onmiddellijk de geïdentificeerde producten heeft geblokkeerd om de consumenten te beschermen", luidt het in het persbericht van de minister.

Blijkbaar gebeuren de testen naar de aanwezigheid van fipronil niet in België zelf. Dat zou vanaf volgende week wel het geval zijn. De minister van Landbouw heeft gevraagd dat alles in het werk wordt gesteld om tests op de aanwezigheid van fipronil in eieren te kunnen uitvoeren in België. Het FAVV heeft geantwoord dat de erkende laboratoria vanaf het begin van de week van 7 augustus in staat zouden zijn om analyses uit te voeren in België".

Vanaf nu gaat de monitoringfase in, wat betekent dat er nog meer controles gebeuren buiten de 57 verdachte bedrijven. "Dat komt neer op 86 kippenkwekers die door het FAVV werden geïdentificeerd". Er komen ook nieuwe analyses op eieren die de jongste maanden werden geproduceerd.

Vanmiddag heeft het FAVV meegedeeld dat 6 geblokkeerde bedrijven weer zijn vrijgegeven.

De minister zal tot slot ook contact hebben met zijn Duitse en Nederlandse ambtsgenoten, "aangezien de fipronil-problematiek potentieel een Europees probleem kan zijn".

"Wie schade heeft veroorzaakt, moet ervoor opdraaien"

De omvang van de schade door de fipronil-besmetting is nog niet duidelijk. De komende dagen zit de sector intern wel samen om de zaak en de kwestie van een schadevergoeding te bekijken.

Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) zegt alvast dat het verantwoordelijke bedrijf ervoor moet opdraaien. Een compensatie door de overheid, wijst ze af. "Indien landbouwmiddelen moeten worden vrijgemaakt, worden boeren dubbel gestraft, want dan moet er worden bespaard op andere steunuitgaven. Ik ben daar dus geen voorstander van", klinkt het. "Wie deze schade heeft veroorzaakt, moet er maar voor opdraaien."

De omvang van die schade hangt trouwens af van wat er met de eieren van de geblokkeerde bedrijven gebeurt. Die eieren worden gestockeerd bij de kweker, maar als ze volgens het onderzoek goed zijn voor consumptie, kan de boer ze later toch verkopen. In het andere geval worden ze vernietigd.

Meest gelezen