Fipronil: moeten we ons zorgen maken?

Moeten we ons nu eigenlijk zorgen maken over fipronil in onze eieren? Ja en nee. "Je valt er niet van dood", maar, het mag er eigenlijk niet in zitten… dus daar zal wel een reden voor zijn, namelijk dat het toch niet zo gezond is.

Siel Van der Donckt is gewezen journalist van VRT nieuws. Ze bracht in 1999 de dioxine-crisis aan het licht.

Minister De Block van Volksgezondheid (Open Vld) beklemtoont “dat de analyses die tot nu toe zijn uitgevoerd op eieren, geproduceerd in België, aangeven dat er geen enkel gevaar is voor de volksgezondheid.”

Opluchting alom, en, neen ik wil de pret niet bederven, en nog minder paniek zaaien… Maar je hoeft maar even grondig te googelen op ‘fipronil’ om toch je wenkbrauwen te fronsen.

Fipronil wordt namelijk vermeld in een recente publicatie (1 juni 2016) van de Hoge Gezondheidsraad: Advies nr.9241 - ”Beoordeling van de effecten van neonicotinoïden en fipronil op de biodiversiteit en gezondheid.” Terug te vinden op www.hgr-css.be.

Een hormoonverstoorder?

Dit advies bevestigt dat er geen acuut toxisch gevaar lijkt bij fipronil, maar dat er dringend méér onderzoek nodig is naar de effecten van lage dosissen op langere termijn. Want fipronil wordt ervan verdacht ‘endocriene verstoring’ te veroorzaken, dus een hormoonverstoorder te zijn. En vooral in combinatie met andere gelijkaardige vervuilende stoffen is er mogelijk wel een verhoogd gezondheidsrisico bij langdurige lage dosissen. (p.1-3)

Bovendien blijkt fipronil sterk bio-accumulatief. (p.17) M.a.w. fipronil en zijn afbraakproducten stapelen zich op in levende wezens.

Dus ja, fipronil zit zeker niet op zijn plaats in onze eieren.

Pijnlijke herinneringen aan de dioxine-crisis

Bovendien baart het toch wel zorgen dat de overheid en het Voedselagentschap, ook in Nederland blijkbaar, geen systematische controle lieten uitvoeren op residuen van fipronil in onze voeding. Met het argument ‘je kan toch niet alles controleren’. Maar in een risicosector waar de verleiding groot is om toch verboden middelen in te zetten (de pluimveesector kampt al jaren met het bloedluisprobleem) zou dit toch getuigen van een voorzorgsbeleid. En het argument ‘het is verboden’ gaat al evenmin op, want dan zou je ook geen hormonencontroles moeten doen in de veeteelt…

Het feit dat er zelfs op buitenlandse labs een beroep moet worden gedaan, omdat de eigen labs weinig of geen ervaring hebben met residuen opsporen van fipronil, zegt ook al veel. Dat roept pijnlijke herinneringen op aan de dioxine-crisis, waar de know how voor pcb-analyses niet (meer) aanwezig bleek ‘omdat pcb’s verboden waren, iets uit het verleden’

Tot slot nog dit: als de overheid de sector van eieren en kippen er weer bovenop wil helpen, dan kan dat alleen door zo snel mogelijk het vertrouwen bij de consumenten en het buitenland te herstellen, maar dat kan niet door te schermen met onduidelijke normen en onvolledige cijfers, dan helpt alleen de grootst mogelijke transparantie.

VRT Nieuws wil op deredactie.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst.

Meest gelezen