Tytgat over fipronil: "We flirten met de veiligheidsgrens"

Jan Tytgat, toxicoloog aan de KU Leuven, stelt zich grote vragen bij de resultaten van de tests op de aanwezigheid van het insecticide fipronil in Belgische eieren. Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) spreekt van een Europese alarmdrempel van 0,72 mg/kg, maar die veiligheidsgrens ligt in werkelijkheid meer dan honderd keer lager, stelt Tytgat. "En dat schept toch een ander scenario."

Wanneer je refereert naar een grenswaarde van 0,72 mg/kg kan je inderdaad zeggen dat de resultaten zeer gunstig zijn, stelt Tytgat. De hoogste meting van 0,092 mg/kg ligt daar immers een stuk onder. Maar, voegt Tytgat eraan toe, alles hangt af van de norm die je hanteert.

Een Europese verordening legt de maximale residulimiet (MRL) voor fipronil namelijk op 0,005 mg/kg. Heel wat lager dus dan 0,72 mg/kg waarnaar het FAVV verwijst. Waar die grenswaarde vandaan komt weet Tytgat naar eigen zeggen niet. "Ik zou daar heel snel toelichting bij krijgen van de bevoegde minister of het FAVV."

Met maximale waarden van 0,092 mg/kg wordt het veiligheidsvenster dus heel eng, aldus Tytgat. "Je kan absoluut niet meer zeggen dat we ver onder de grens zitten, want zo is het niet", waarschuwt hij. "We flirten met de veiligheidsgrens."

Gisteren stelde Tytgat nog dat iemand die 70 kilogram weegt maximaal een vijftiental eieren mag eten zonder gezondheidsrisico's. Maar uitgaand van een veiligheidsgrens van 0,005 mg/kg ziet de situatie er toch helemaal anders uit. Een persoon van vijftig kilo mag aldus Tytgat maximaal vier eieren per dag eten, een kind van 25 kilo hoogstens twee.

Wat is de norm voor fipronil in eieren?

Het FAVV heeft het over een Europese grenswaarde voor fipronil in eieren van 0,72 mg/kg. Jan Tytgat spreekt over een maximale residulimiet van 0,005 mg/kg. Maar hoe zit het nu precies?

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit - het Nederlandse equivalent van het FAVV -  schept duidelijkheid.

De maximale residulimiet (MRL) voor fipronil is 0,005 mg/kg voor eieren. Dit is de productnorm. Eieren met een hoger gehalte mogen niet op de markt gebracht worden en worden dan ook teruggehaald. Een overschrijding van die MRL betekent dat een risico voor de consument niet uit te sluiten is. Dit hoeft niet automatisch te betekenen dat er ook daadwerkelijk gezondheidseffecten optreden.

Daarnaast is er de Acute Referentie Dosis (ARfD). Deze toxicologische grenswaarde geeft aan hoeveel een persoon in een korte periode binnen mag krijgen, zonder dat er gezondheidsrisico's optreden. De ARfD is 0.009 mg fipronil per kg lichaamsgewicht. Dat komt overeen met 0.72 mg fipronil voor een volwassene van 80 kg, en 0.225 mg voor een kind van 25 kg.

Meest gelezen