Boerenbond: "Schade fipronil-crisis minstens 10 miljoen euro"

De Boerenbond raamt de schade van de fipronil-crisis op minstens 10 miljoen euro. Ze vraagt de overheid om getroffen bedrijven snel te vergoeden. De bond zal zijn leden pluimveehouders ook voorstellen om aan te sluiten bij een gezamenlijke klacht met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter die het onderzoek leidt.

"Gisteren maakte het FAVV bekend hoeveel en welke types van bedrijven uit de ruime leghennensector geblokkeerd werden vanwege het fipronilschandaal. Aan de hand hiervan raamt Boerenbond de schade tot op vandaag op minstens 10 miljoen euro", klint het in een persbericht.

Bij die berekening houdt de Boerenbond naar eigen zeggen rekening met het waardeverlies van eieren die moesten opgeslagen en/of vernietigd worden, de kost van vernietigen van eieren en eventueel ruimen van dieren, dit zowel op leghennen-, opfok als op moederdierbedrijven.

"Alles wijst op frauduleuze praktijken die onafgezien van de mogelijke impact op de volksgezondheid ook zware gevolgen hebben voor individuele pluimveebedrijven. Uit het gerechtelijk onderzoek dat loopt moet blijken wie verantwoordelijk is. Boerenbond vindt dat de verantwoordelijke(n) niet alleen berecht moet(en) worden. Ze moeten ook de geleden en nog te lijden schade van de betrokken bedrijven vergoeden."

Steun van de overheid

Om individuele leden te ondersteunen in hun schadeclaim, zal de Boerenbond zijn leden pluimveehouders voorstellen om aan te sluiten bij een gezamenlijke klacht met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter die het onderzoek leidt.

In de eerste plaats moet de schade volgens de Boerenbond verhaald worden op de fraudeurs. "Gezien echter de afhandeling van het onderzoek lang op zich kan laten wachten en het ook niet denkbeeldig is dat een schadeloosstelling door de schuldigen op niks uitdraait, vraagt Boerenbond aan de ministers van landbouw Denis Ducarme (federaal) en Joke Schauvliege (Vlaanderen) om ook mogelijkheden van steun of schadevergoeding door de overheid te onderzoeken".

De bond denkt daarbij aan een vergoeding vanuit het Sanitair Fonds, naar analogie met de dioxinecrisis, en overbruggingskredieten met staatssteun. Gezien bedrijven in meerdere lidstaten getroffen zijn, vraagt Boerenbond om uit de Europese crisisreserve middelen vrij te maken voor de getroffen bedrijven. "Geen enkele ondernemer kan dit soort tegenslagen individueel opvangen", zegt Sonja De Becker, voorzitter van de Boerenbond.

Meest gelezen