Migratie naar Italië voor het eerst lager dan vorig jaar

In 2017 hebben tot nu toe 96.000 migranten en vluchtelingen de Middellandse Zee overgestoken van Afrika naar Italië. Dat blijkt uit cijfers van de Internationale Organisatie voor de Migratie. In dezelfde periode vorig jaar ging het nog om bijna 100.000 migranten. Het aantal doden is gedaald van 2.700 naar 2.240.
AFP or licensors

De daling is volledig toe te schrijven aan de maand juli. Toen halveerde plots de migratie naar Italië vanaf de Libische kust. Hoe dat komt, is nog niet duidelijk. Weersomstandigheden spelen traditioneel een grote rol – bij mooi weer, als de zee kalm is, en de stroming en de wind goed zitten, stijgt het aantal bootjes met vluchtelingen en migranten altijd fors.

Eind juni was er zelfs een piek van meer dan tienduizend mensen op een paar dagen tijd, want alles zat mee. Een week later waren de omstandigheden dan weer helemaal anders. Maar of alleen het weer aan de basis van de daling in juli ligt, is niet duidelijk. De volgende maanden zal moeten blijken of het om een nieuwe trend gaat, of die daling zich doorzet dus.

Andere routes

Op andere routes is de situatie anders. Vooral de westelijke Middellandse Zeeroute – de route van Afrika naar Spanje is dat – valt op. Daar zijn dit jaar al ruim 8.000 mensen overgestoken, meer dan drie keer zoveel als vorig jaar. Een cijfer dat natuurlijk niet te vergelijken is met de centrale Middellandse Zeeroute naar Italië, maar toch een trend waarvoor voorlopig geen duidelijke verklaring is.

De oostelijke Middellandse Zeeroute (naar Griekenland en Cyprus) is moeilijk te vergelijken met vorig jaar, omdat in de eerste drie maanden van vorig jaar de Balkanroute nog open was en het akkoord met Turkije over de migratie naar de Europese Unie nog niet van kracht was. Sinds dat akkoord met Turkije, en sinds de landen op de Balkanroute hun grensen hebben gesloten, is de migratiestroom naar Griekenland sterk afgenomen.

Meest gelezen