Vaticaan stelt ultimatum aan Broeders van Liefde na euthanasienota

In maart 2017 hebben de Broeders van Liefde in België een gewijzigde visie op euthanasie goedgekeurd bij psychisch lijden in een niet-terminale situatie. Het Vaticaan heeft intussen duidelijk stelling ingenomen tegen die euthanasienota. De Belgische tak van de Broeders van Liefde moet nu de nodige maatregelen treffen, anders dreigt de uitsluiting. Dat meldt het christelijk weekblad Tertio.

De Broeders van Liefde van België maakten eind april bekend dat ze hun visie over euthanasie hadden bijgesteld. Vanaf dat moment konden psychiatrische patiënten binnen hun instellingen euthanasie toepassen, ook al waren ze niet terminaal ziek. De Belgische tak van de Broeders van Liefde benadrukte toen dat bescherming van het leven het uitgangspunt bleef, maar voor uitbehandelde patiënten bestond sindsdien ook de mogelijkheid om euthanasie aan te vragen.

Het Vaticaan wijst de nieuwe euthanasierichtlijn van de Broeders van Liefde in België formeel af. De Congregatie voor de Geloofsleer in het Vaticaan noemt de euthanasienota van de Broeders van Liefde in België onverenigbaar met de leer van de kerk. Dat is volgens het christelijke weekblad Tertio het besluit van het Vaticaan na een onderzoek.

Het onderzoek kwam er op vraag van generaal-overste van de organisatie in Rome, René Stockman. Hem wordt nu gevraagd om de nodige maatregelen te nemen bij de Belgische tak van de Broeders Van Liefde. Die krijgt een maand de tijd om zich te conformeren. De betrokken broeders en de organisatie werden al door Stockman op de hoogte gebracht.

Maatregelen en sancties

De bestuurders van de Broeders van Liefde in België zouden een geschreven verklaring moeten ondertekenen waarin ze hun volledige instemming met de katholieke leer moeten bevestigen. Daarnaast moet het bestuur zijn visietekst rond euthanasie bij psychisch lijden in een niet-terminale situatie herzien.

Indien dat niet gebeurt, dan dreigen de bestuurders persoonlijk uit de orde te worden gezet. De organisatie zou ook de katholieke identiteit verliezen. Dat betekent dat de Belgische instellingen van de Broeders van Liefde zich niet meer katholiek zouden mogen noemen.

Geert De Cubber van Tertio sprak bij Radio 1 over "zware sancties". “Anderzijds ligt dat in de lijn waar het Vaticaan voor staat. Zij hebben altijd en ondubbelzinnig gezegd dat er een absoluut respect moet zijn voor het leven, van het begin tot het einde,” aldus De Cubber.

Eerder spraken de Belgische bisschoppen zich al uit tegen de euthanasienota van de Broeders van Liefde in België.

Meest gelezen