Wat doet het Voedselagentschap eigenlijk?

Het Federaal Voedselagentschap staat dezer dagen in het middelpunt van de belangstelling door de fipronil-crisis. In vijf punten leggen we u de werking van het FAVV uit.

Wat is het Voedselagentschap?

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) is een federale overheidsinstelling. Het waakt over de veiligheid van de voedselketen, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant. Het doet dat naar eigen zeggen van riek tot vork.

Waarom werd het Voedselagentschap opgericht?

Het FAVV werd opgericht in 2000, als gevolg van de Dioxinecrisis. Die Dioxinecrisis was een schandaal dat losbrak in 1999, toen de giftige stof dioxine werd aangetroffen in de voedselketen. De crisis leidde tot het ontslag van ministers Karel Pinxten en Marcel Colla.

Wie doet al die controles?

Het FAVV beschikt voor zijn controles over ongeveer 680 zelfstandige dierenartsen en een netwerk van 59 laboratoria. Er is ook een dienst die onderzoeken tegen fraude coördineert, vaak in samenwerking met politie en douane. Het FAVV werkt ook met zogenaamde "autocontroles". Bedrijven voeren daarbij zelf controles uit.

Waarom ligt het Voedselagentschap nu onder vuur?

Het FAVV lag de voorbije dagen onder vuur omdat het traag en onduidelijk zou gecommuniceerd hebben. De oppositie eist meer transparantie en klaagt dat de fouten van de dioxinecrisis zich herhalen. Consumentenorganisatie Test Aankoop vindt dat de consument veel vroeger moest ingelicht worden over de lotnummers van besmette producten, zoals in Nederland gebeurde.

Wie is politiek verantwoordelijk voor het Voedselagentschap?

Het FAVV staat onder de voogdij van de Minister van Middenstand, KMO’s, Zelfstan­digen en Landbouw. Sinds kort is dat Denis Ducarme (MR).

Meest gelezen