Ducarme: "Nederland had al sinds november 2016 weet van fipronil in eieren"

Minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) heeft zich in de Kamercommissie over de fipronilzaak bijzonder boos gemaakt over de gebrekkige contacten met Nederland hierover. Blijkbaar zou Nederland al sinds eind vorig jaar weet hebben van gemeten fipronil in eieren, zo blijkt uit een officieel rapport. Het heeft volgens Ducarme bovendien meer dan een maand geduurd voor ons land door onze noorderburen op de hoogte werd gesteld van afwijkende fipronilmetingen.

Ducarme overliep in de Kamercommissie de volledige gang van zaken van de voorbije weken. “Ons Federaal Voedselagenschap heeft via een niet-officiële weg interne informatie van de Nederlandse Voedsel en WarenAuroriteit gekregen, een rapport gericht aan de minister waarin de aanwezigheid van fipronil in Nederlandse eieren wordt gemeld vanaf november 2016. Maar er is geen enkele officiële communicatie in Nederland daarover geweest."

(lees voort onder de tweets en de video)

Het nieuws over die eerste fipronilmetingen eind vorig jaar komt ons land nooit ter ore. De nota vermeldt wel dat er toen geen acuut gevaar voor de volksgezondheid was.

Ducarme begint zijn verhaal op 2 juni. "Toen werd er voor het eerst een tegenexpertise gevraagd door een pluimveebedrijf waarbij een fipronilwaarde van 0,92 mg gemeten wordt. Boven de Europese maxima dus, en daarvan was het Federaal Voedselagentschap op de hoogte", zegt Ducarme. "Daarop gaat het onderzoek van start en worden op verschillende plaatsen eieren geblokkeerd. Enkele dagen later blijkt op 8 juni uit een Duitse tegenexpertise het tegengestelde."

Half juni merkt het Voedselagentschap op dat de besmetting wel eens via Nederland gelopen zou kunnen zijn. Op 19 juni vraagt het kabinet Landbouw hierover uitleg aan zijn Nederlandse collega's. Het zal nog ruim een maand duren voor die info doorstroomt naar ons land. "Op 6 juli heeft het FAVV dan een officiële vraag om informatie ingediend via Europese weg, nadat onze eerdere vraag tot drie keer toe geen gehoor kreeg", zegt Ducarme.

"Onmogelijk tijdverlies"

"Pas op 20 juli hebben we een rapport gekregen uit Nederland. Tot dan hadden we simpelweg geen info. Hierdoor hebben we niet sneller en preciezer een perimeter kunnen instellen. We hebben tijd verloren, want we konden ook nog geen testen uitvoeren", zegt Ducarme fel. "Het is onmogelijk dat Nederland, een van de grootste uitvoerders van eieren, die cruciale info niet sneller uitwisselt. Ik heb mijn Nederlandse collega hierover om uitleg gevraagd. Wij moesten maar zitten afwachten: dit is echt de meest floue informatiestroom ooit."

Ook voor het Voedselagentschap is Ducarme scherp. "Ik snap niet waarom het zo lang moet duren voor het FAVV communiceert met mijn kabinet. Ook al was het hele plaatje op dat moment nog niet gekend: we moesten hoe dan ook op de hoogte gebracht worden."

Verder liet Ducarme ook nog verstaan dat hij de afwezigheid van zijn voorganger bij het departement Landbouw, Willy Borsus (MR) niet op prijs stelt. "Het fipronildossier loopt uiteindelijk al van 6 juni, voor mijn aanstelling eind juli na zijn vertrek naar de Waalse regering", aldus Ducarme. 

De Block stelt gerust

Naast minister van Landbouw kwam ook minister van Volksgezondheid De Block uitgebreid aan het woord in de Kamercommissie. "Als de collega's van Landbouw opmerken dat er in de voedselketen gevaar dreigt voor de Volksgezondheid, dan moeten zij mijn departement verwittigen. Meneer Borsus, de voorganger van meneer Ducarme, heeft mij meteen ingelicht. Het protocol is daar correct gevolgd, en onze kabinetten staan vandaag quasi continu met elkaar in contact", aldus De Block.

In de chronologie van het fipronildossier benadrukt De Block twee data. "Op 7 augustus heeft het Voedselagentschap een briefing georganiseerd op het kabinet Landbouw. Op dat moment was de fipronilnorm in ons land in de metingen nog niet overschreden. Op 8 augustus, amper één dag later, bleek uit de tegenexpertise het omgekeerde", legt ze uit.

"De geteste eieren waren op dat moment nog geblokkeerd. Hoewel een terugroeping van eieren in de winkels op dat moment strikt gezien niet nodig was, hebben mijn collega Ducarme en ik in overleg met de premier beslist om dat toch te doen. Noem het een bijkomende voorzichtigheid", aldus De Block. "Maar laat me duidelijk zijn: er zijn nooit eieren waarop een te hoge fipronilnorm was gemeten in de voedselketen terechtgekomen. Dat heeft het Voedselagentschap verhinderd."

De Block benadrukte ook dat fipronil door de Wereldgezondheidsorganisatie wordt beschouwd als een "matig toxische stof". "Enkel in grote hoeveelheden en bij rechtstreekse blootstelling door aanraking of inslikken, kan de stof schade toebrengen aan nieren, lever of de schildklier. Bij de inname van hoge dosissen treedt er zelfs acute vergiftiging op. De strenge normen op de aanwezigheid van deze stof zijn terecht."

Meest gelezen