Test-Aankoop klaagt gebrek aan middelen bij het voedselagentschap aan

Test-Aankoop klaagt aan dat het budget van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van Voedsel (FAVV) in de periode 2011-2016 met 11 procent is gedaald. De overheidsdotatie is vanaf 2015 zelfs met 18 procent gedaald. Daardoor heeft het FAVV volgens Test-Aankoop ook minder controles kunnen uitvoeren.

Volgens het FAVV spreekt de regering met dubbele tong in verband met de eiercrisis. "In het eieren-fipronil-schandaal ligt het voedselagentschap zwaar onder vuur. Terecht", vindt Test-Aankoop. "Vooral wat transparantie en communicatie betreft, kan het veel beter."

Maar er is meer. "Het agentschap kan natuurlijk maar roeien met de riemen die het heeft en deze werden gevoelig ingekort wanneer 2016 met 2011 wordt vergeleken. In die periode daalde het totale budget van het FAVV met maar liefst 11 procent de overheidsdotatie daalde zelfs met 18 procent. Deze daling doet zich volledig voor vanaf 2015 onder de periode van de regering-Michel en erger nog, vertaalt zich in een terugloop met 8.5 procent van het aantal uitgevoerde controles."

Test Aankoop heeft het over "een verontrustende evolutie en het verhaal van een aangekondigde crisis". "In 2011 was de overheidsdotatie goed voor 58 procent van het budget van het agentschap, in 2016 was dit nog 52 procent. Dit wordt verklaard door de beslissing van de overheid om voor de begroting 2015 op alle instellingen van openbaar nut een besparing toe te passen van 4 procent op de personeelsenveloppe en van 20 procent op de werkings- en investeringskosten. Daarbovenop kwam ook een indexsprong."

Test-Aankoop zegt op zich niks tegen besparingen te hebben die leiden tot een goedkopere overheid, als die maar performant, efficiënt en klantvriendelijk blijft. Uniforme besparingen voor alle overheidsbedrijven is volgens de consumentenorganisatie niet echt een doordachte manier van werken.

Meest gelezen