Belgische appeloogst daalt met twee derde

De appeltelers in ons land worden zwaar getroffen door de late voorjaarsvorst. Verwacht wordt dat de oogst liefst 68 procent lager zal liggen dan vorig jaar. Voor de peren blijft de daling beperkt tot zeven procent.

De jaarlijkse Europese oogstramingen werden vandaag voorgesteld op een internationale congres in het Spaanse Lerida. Voor ons land werd die raming uitgevoerd door het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid, in samenwerking met de Boerenbond, het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT) en de veilingen. Daarvoor werden in totaal 250 fruitteeltbedrijven bevraagd.

"Uit de enquête blijkt dat we in België geconfronteerd zullen worden met een zeer lage appeloogst, te wijten aan de vorstschade in april en de minder gunstige weersomstandigheden in het voorjaar", zegt de Boerenbond. De oogst voor het seizoen 2017-2018 wordt geraamd op slechts 74 miljoen kilogram, of 68 procent minder dan vorig jaar, dat door de extreem natte junimaand ook al een slecht fruitjaar was. In vergelijking met het meerjarig gemiddelde gaat het om een daling met bijna drie vierde (73 procent).

Ook de perentelers krijgen klappen, zij het in mindere mate. De perenoogst wordt geraamd op 301 miljoen kilogram, 7 procent minder dan vorig jaar en 15 procent minder dan het meerjarig gemiddelde.

De slechte fruitoogst treft niet alleen ons land, ook in de rest van Europa worden fors mindere opbrengsten geraamd. Maar op Europees niveau zijn de verwachte dalingen kleiner met 21 procent minder appelen en 1 procent minder peren.

Met dit jaar een aandeel van slechts 1 procent van de Europese appelproductie, is België een kleine speler op Europees niveau. Het areaal appel daalde verder tot 6.164 ha. Het Belgische perenareaal is het afgelopen jaar gestegen tot 10.023 ha. België blijft hierdoor een toonaangevend "perenland", met 14 procent van de Europese productie. Zeker wat de topvariëteit Conférence betreft, is de Belgische fruitsector onbetwistbaar de nummer één in Europa.

Meest gelezen