Boerenbond onderneemt juridische stappen en zit met ministers van Landbouw samen

De Boerenbond roept veeteelthouders op om zich te melden voor een schadevergoeding via een gerechtelijke procedure. "Onze bedrijven worden zwaar getroffen, dus is het belangrijk dat we hen ondersteunen", zegt voorzitster Sonja De Becker op Radio 1. "De schuldigen voor deze crisis moeten opgespoord worden en moeten opdraaien voor de kosten."

De Boerenbond wil een klacht neerleggen en heeft een advocaat aangesteld. "Voor de leden die dat wensen zal de advocaat een gezamenlijke klacht met burgerlijke partijstelling indienen en een  schadevordering bij de onderzoeksrechter. Op die manier vrijwaren de leden al hun rechten", aldus De Becker. De leden kunnen zich aanmelden tot 13 uur deze middag.

"We moeten alle klachten goed voorbereiden en tijdig indienen", legt De Becker de haast uit.  "Leden die zich nadien - de komende dagen - aanmelden, zullen uiteraard ook voortgeholpen worden. We zullen hen samenbrengen en hebben een procedure uitgewerkt (onder meer de bewijsmateriaal die ze moeten verzamelen). De Boerenbond zal een heleboel administratieve zaken uit handen nemen."

"Geen steun? Dat is een boude uitspraak"

De Boerenbond raamt de schade van de fipronilcrisis voorlopig op 10 miljoen euro en vraagt de federale en Vlaamse overheid ook om steun(maatregelen). Waarom? "Onze bedrijven hebben momenteel géén inkomen. Ze meoetn extra kosten maken om de eieren te vernietigen. Dat is een moeilijke situatie. En we zijn realistisch: met deze zaak gaan we een lange gerechtelijke procedure tegemoet en we zijn niet zeker dat op het einde van de rit er uiteindelijk iets te halen zal zijn bij de schuldigen."

Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) liet eerder al weten dat er echter géén schadevergoedingen zullen uitgekeerd worden. De Boerenbond vindt dit een boude uitspraak. "We zullen de volgende uren en dagen overleg plegen. We hebben aangedrongen en gisteravond kwam er een uitnodiging van premier Michel om deze voormiddag met de viceministers en de regionale ministers van Landbouw samen te zitten. We zullen concrete vragen om steun op tafel leggen", belooft De Becker.

Meest gelezen