Boerenbond vraagt betere controle van producten tegen bloedluis

De Boerenbond vraagt dat er een wettelijke controle komt op producten zoals het schoonmaakmiddel dat gebruikt is om de bloedluis bij de kippen te bestrijden. Dat zegt voorzitster Sonja De Becker in "Terzake". Ze vraagt ook meer financiële steun voor de pluimveehouders.

"Het is hallucinant dat dergelijk product in de voedselketen kan terecht komen", zegt De Bekcer. Maar de boeren die het gebruikten handelden te goeder trouw. Het middel werd aangeprezen als zeer doeltreffend en werd in de markt gezet als een biologisch middel.

De ontnuchtering is dan ook groot. "Ook voor ons is het een grote verrassing en een hallucinant gegeven dat dergelijke producten toch op de markt kunnen komen, kunnen aangeprijsd en gebruikt worden, terwijl er geen afdoende controle op is. Dat is een element dat we, eens deze crisis achter de rug is, zullen aankaarten bij de overheid om te kijken hoe we in de toekomst een betere, sluitende controle kunnen organiseren", zegt De Becker.

Meer steun voor pluimveehouders

De Becker dringt er bij de federale overheid ook op aan om de getroffen pluimveehouders financieel te ondersteunen. Na overleg met de verschillende regeringen vanmorgen is beloofd dat de getroffen bedrijven overbruggingskredieten kunnen krijgen en een beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid, maar dat is niet voldoende.

"De voorgestelde maatregelen kunnen helpen om de druk op de sector wat te overbruggen, maar we vragen heel expliciet dat er ook een federaal initiatief genomen wordt waarbij er naar het voorbeeld van de dioxinecrisis echt een financiële tussenkomst voorzien wordt voor de getroffen bedrijven", zegt De Bekcer.

"Bijkomend vragen we dat ons land zou lobbyen bij het Europese beleidsniveau om ook middelen vrij te maken uit de crisisreserve die bestaat binnen het gemeenschappelijke landbouwbeleid om dergelijke situaties aan te pakken", besluit De Becker.

Meest gelezen