Gekibbel in Brugge over Gouden Boomstoet

In Brugge is discussie ontstaan over de Gouden Boomstoet. Volgens Pol Van Den Driessche (N-VA) mist de stoet de kans om de geschiedenis van de stad correct te duiden nu een deeltje over de Kruistochten is ingekort. Burgemeester Renaat Landuyt (SP.A) is het daar niet mee eens.
Stad Brugge

Op 19 en 20 augustus trekt in Brugge de Gouden Boomstoet uit. Dat vijfjaarlijkse evenement vertelt het verhaal van Brugge en Vlaanderen tot de late vijftiende eeuw. Om wat meer vaart in de stoet te krijgen en die wat hedendaagser te maken, besliste regisseur Dominique Deckers enkele taferelen te schrappen.

"Blijkbaar zijn ook taferelen die verwijzen naar de kruistochten uit de stoet verwijderd. Tijdens voorgaande edities werd nochtans altijd aan dit feit uit onze geschiedenis herinnerd, weliswaar soms op een nogal scherpe manier. Volgens ingewijden zou de beslissing tot schrapping mee zijn genomen vanuit de bezorgdheid de moslimgemeenschap niet voor het hoofd te stoten", zegt Van Den Driessche.

Landuyt: "We hebben heel goede contacten met de moslimgemeenschap"

"Een nogal rare en perverse redenering", aldus burgemeester Renaat Landuyt, tevens voorzitter van de inrichtende macht Brugge Plus. "We hebben heel goede contacten met de moslimgemeenschap. Trouwens, het verhaal van de christenen op de kruistochten is niet altijd even positief gebleken", zegt Landuyt, die de reactie op zijn minst vreemd vindt.

"We kunnen de kruistochten ook niet vergeten, denk maar aan de Heilig Bloedprocessie. We hebben met Dominique Deckers een uitstekende regisseur die volledig autonoom bepaalde kunstkeuzes maakt, en ook hij kent zijn geschiedenis."

Deckers regisseerde eerder al de Heilig Bloedprocessie. "Ik vind het niet aangewezen om feiten uit onze geschiedenis te vergeten en als het ware weg te knippen, wel integendeel. Het is beter te zeggen wat er op bepaalde momenten echt is gebeurd en meteen ook uit te leggen hoe en waarom dit zo geschiedde", aldus Van Den Driessche, zelf historicus.

Meest gelezen