Ook Vlaamse steun voor de getroffen fipronil-bedrijven

De Vlaamse regering wil overbruggingskredieten geven aan bedrijven die door de fipronilcrisis in financiele problemen zijn geraakt. Vanmorgen was er een groot overleg van de federale regering en de deelstaatregeringen samen met de getroffen sectoren, zoals de pluimveehouders en de eierhandelaars.

"Daar hebben we als Vlaamse regering de vraag gekregen om noodlijdende bedrijven te helpen, en we gaan dat ook doen", zegt Vlaams vice-ministerpresident Hilde Crevits (CD&V), die het overleg vanmorgen bijwoonde.

Zo zal Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) volgende week met de sector samenzitten om te zien of het Vlaamse Investeringsfonds voor de Landbouw kan tussenbeide komen om pluimveebedrijven die in de financiële problemen zijn geraakt tijdelijk voort te helpen.

Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (Open VLD) zal samenzitten met de bankensector om te kijken wat zij welke maatregelen daar genomen kunnen worden.

Federale regering

Eerder kondigde de federale regering ook al steunmaatregelen aan. Samen met de deelstaatregeringen en de getroffen sectoren komt er een taskforce om de informatie vlotter te laten doorstromen. Daarnaast zullen er twee bijkomende labo's geaccrediteerd worden, zodat het voor de bedrijven ook sneller duidelijk is of er in hun eieren al dan niet nog fipronil zit.

Bedrijven die door de fipronilcrisis tijdelijk geen werk meer hebben voor hun personeel, zouden een beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid door overmacht. Ook zal de RSZ gevraagd worden om de betaling van sociale lasten uit te stellen om zo wat druk op de getroffen bedrijven weg te nemen.

"We bekijken nog of er bijkomend vergoedingen kunnen worden uitgekeerd, als dat juridisch en financieel mogelijk is", zei premier Michel.

Meest gelezen