"Geef bejaarden persoonlijk zorgbudget volgens hun noden én laat budget meegroeien"

In de ouderenzorg moet een nieuw financieringssysteem komen, waarbij elke oudere over een eigen zorgbudget kan beschikken. Bovendien moet dat budget meegroeien zoals bij de kinderbijslag: met de aankomende vergrijzing moet de Vlaamse regering nú al meer budget voorzien voor de komende jaren. Dat zegt Griet Coppé (CD&V), die samen met partijgenote Katrien Schryvers een conceptnota uitwerkte, zo schrijft De Standaard.
Maxime Anciaux - All rights reserved

Schryvers en Coppé stellen voor om in de ouderenzorg hetzelfde systeem in te voeren als in de gehandicaptensector. Elke gehandicapte krijgt nu al een zogenoemd "persoonsvolgend budget". Daarmee kan iedereen investeren in thuishulp op maat, personeel of een plaats in een zorginstelling. Hoe zwaarder iemands handicap, hoe meer budget die persoon krijgt.

Datzelfde systeem wil CD&V doortrekken in de ouderenzorg: bejaarden die meer zorgbehoevend zijn, zouden meer persoonlijk budget moeten krijgen. Nu stroomt het geld rechtstreeks naar de zorginstellingen, en die krijgen niet voor elke bejaarde met hetzelfde profiel evenveel.

Het budget per persoon hangt af van het soort bed dat een bejaarde in kwestie door de overheid krijgt toegewezen: voor bejaarden die door de overheid worden beschouwd als "zwaar hulpbehoevend", krijgen zorginstellingen meer geld. Maar in de praktijk zijn er een pak meer hulpbehoevenden dan officieel erkend zijn. "Een discriminatie die moet worden weggewerkt", zo vinden Coppé en Schryvers.

"Vast budget laten meegroeien met vergrijzing"

In het regeerakkoord staat al dat de financiering voor ouderen net zoals voor gehandicapten persoonsvolgend moet worden. "Wij doen geen uitspraken over de manier waarop dat concreet georganiseerd moet worden. Wij vragen wél dat het gesloten budget, dat geen rekening houdt met de zorgzwaarte van de bejaarde in kwestie en ook niet met de aankomende vergrijzing op beide vlakken wordt opengebroken", legt Coppé uit aan onze redactie. 

"Het budget voor ouderenzorg moet meegroeien in functie van de nood, zoals bij de kinderbijslag. Hoe meer kinderen worden geboren, hoe meer geld de overheid hiervoor uittrekt", zegt Coppé. "Dat nieuwe systeem is ook voor bejaarden écht nodig: we leven steeds langer, en ouderen willen zo lang mogelijk thuisblijven, met lichte ondersteuning op maat. Maar ook op latere leeftijd, als mensen meer hulpbehoevend worden, moeten we voldoende geld voor een kwalitatieve ouderenzorg blijven voorzien op lange termijn."

Sinds de laatste staatshervorming is Vlaanderen volledig bevoegd voor de ouderenzorg, en kan de Vlaamse regering dus autonoom beslissen over het budget. "Er is door collega Jo Vandeurzen al veel geïnvesteerd, maar we moeten tegen de nieuwe legislatuur in 2019 écht een groeipad in het budget verankeren. Bijkomend budget verzamelen is altijd moeilijk, daarom moeten we nu al budgettair anticiperen op de vergrijzingsgolf tegen 2030."

Meest gelezen