Crevits wil jongeren warm maken voor wetenschap en techniek

Vlaams minister van Onderwijs Crevits (CD&V) wil dat meer leerlingen wetenschap en techniek volgen in het technisch- en beroepsonderwijs. Nu trekken vooral scholen van het algemeen secundair onderwijs leerlingen aan voor die zogenoemde STEM-richtingen. De technische- en beroepsscholen klaagden aan dat zij zo een aantal leerlingen verloren die het net heel goed zouden doen in hun scholen. Daarom komt er nu extra ondersteuning voor wetenschap en techniek in het technisch- en beroepsonderwijs.

Uit de cijfers blijkt dat STEM-richtingen, zeg maar wetenschap en techniek, de jongste jaren een echte boost kennen in het algemeen secundair onderwijs. "Meer dan de helft van de leerlingen volgt daar een STEM-richting", vertelt minister van Onderwijs Crevits aan VRT-nieuws, "terwijl dat in het beroeps- en technisch onderwijs iets minder is". Volgens de minister is daar dus groei mogelijk. Temeer omdat er vandaag op de arbeidsmarkt veel vraag is naar jongeren met zo'n STEM-profiel. De minister verwijst bijvoorbeeld naar de richtingen "industriële wetenschappen" in het technisch onderwijs en "elektrische installaties" in het beroepsonderwijs. Leerlingen die die richtingen volgen hebben zo goed als meteen werk als ze afstuderen. Daarbij komt nog dat je met veel technische richtingen ook met succes kunt verder studeren in het hoger onderwijs. Er is dus geen enkele reden om niet voor een beroeps- of technische STEM-richting te kiezen, concludeert de minister. 

Samenwerking met bedrijven

Hoe wil de minister dan het STEM-onderwijs in het technisch- en beroepsonderwijs een duwtje in de rug geven? Door scholen intensiever te laten samenwerken met bedrijven. "Het is de bedoeling dat we leraren en ondernemers samenbrengen", zegt Crevits, "leraren maken zo in de praktijk kennis met nieuwe ontwikkelingen bijv. in de zorgsector of de energiesector en dat kan hen enthousiast maken. En dat enthousiasme kunnen ze op hun beurt doorgeven aan hun leerlingen zodat die ook echt kiezen voor wetenschap en techniek". Op dit ogenblik bestaan er al samenwerkingsprojecten tussen scholen en bedrijven en de eerste resultaten daarvan zijn positief. Daarom worden er volgend jaar 20 nieuwe projecten gestart. In totaal maakt de minister hier 125.000 euro voor vrij.

Wetenschap en techniek ook in het basisonderwijs

Maar het is ook belangrijk dat leerlingen al in de lagere school op een goeie manier kunnen kennismaken met wetenschap en techniek. Daarom heeft de Vlaamse regering eerder al het vroegere WO-vak opgedeeld in de vakken "Mens en Maatschappij" en "Wetenschap en Techniek". Maar veel onderwijzers vinden dat ze te weinig geschoold zijn om dit vak goed te kunnen geven. Daarom wil de minister opnieuw 100.000 euro investeren in "Lerende Netwerken". Daarbij werken leerkrachten uit verschillende scholen samen en kunnen ze van elkaar leren hoe je leerlingen enthousiast kunt maken voor wetenschap en techniek. Op die manier hoopt de minister dat het vak kan ingeburgerd raken in de Vlaamse scholen.

Meest gelezen