Eliane Daels (PS) "mandaten­kampioen" van 2016, Koen Kennis (N-VA) op 2e plaats

Eliane Daels (PS), schepen van Burgerlijke Stand in Evere, had in 2016 de meeste betaalde mandaten. N-VA'er Koen Kennis volgt op de tweede plaats. Dat schrijft De Tijd op basis van de lijst met mandaten van politici die vandaag in het Belgisch Staatsblad is verschenen. Uit een eerste analyse van Cumuleo.be blijkt dat zes van de zeven ministers in de nieuwe Waalse regering een onvolledige mandatenaangifte hebben ingediend.
Eliane Daels en Koen Kennis

Ministers, parlementsleden, burgemeesters, schepenen, gemeenteraadsleden en topambtenaren moeten elk jaar een lijst met mandaten en -onder gesloten omslag- hun vermogen aangeven bij het Rekenhof. Die lijst met mandaten voor het jaar 2016 is vandaag verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Eliane Daels, een weinig bekende schepen van de PS in Evere, voert de lijst aan met 27 betaalde mandaten (29 in totaal). Dat bevestigde ze ook vanavond. Tegelijk wijst ze erop dat die mandaten "voor het overgrote deel te maken hebben met haar statuut als beheerder bij de Socialistische Mutualiteit van Brabant (FSMB)." Het statuut bij de FSMB "verplicht mij automatisch om functies bij de verschillende structuren en bvba's, verbonden aan de mutualiteit aan te geven." Daels benadrukt nog dat haar eerste mandaat dat van schepen is.

De Antwerpse schepen van Financiën en Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) heeft 19 betaalde mandaten (39 in totaal). Topambtenaar Ivo Van Damme staat op de derde plaats met 18 mandaten, waarvan 17 betaald.

De Limburgse gedeputeerde Ludwig Vandenhove (SP.A) heeft de meeste mandaten, maar liefst 57, maar op 2 na zijn die onbetaald. Het totale aantal mandaten is in 2016 gestegen naar 49.241, bijna 2.000 meer dan het jaar voordien. Deze lijst dateert van voor de schandalen rond cumulerende en graaiende politici. Daarna werd aangekondigd dat er grondig geschrapt zal worden in het aantal mandaten.

125 politici hebben geen mandaten aangegeven (de lijst vindt u hier) en 49 hebben hun vermogen niet bekendgemaakt (de lijst vindt u hier). Dat zijn er al minder dan vorig jaar, toen ging het respectievelijk om 197 en 66 mensen. Wie geen aangifte indient, riskeert in principe een boete. Maar in de praktijk zou dat zelden gebeuren.

Geen goed rapport voor Waalse regering

Uit een eerste analyse van Cumuleo.be, een onafhankelijke website die de mandaten van politici oplijst, blijkt dat zes van de zeven ministers in de nieuwe Waalse regering een onvolledige mandatenaangifte hebben ingediend.

Minister-president Willy Borsus (MR) heeft twee mandaten die afliepen in 2013 en 2015, niet aangegeven. Het derde mandaat, dat van bestuurder bij de vzw Gestion et Action Libérale, loopt sinds eind 2009. In een reactie verzekert Borsus dat het gaat om een niet bezoldigd mandaat en dat hij ook dat zal opgeven.

Viceminister-president Alda Greoli (CDH) heeft vijf mandaten beëindigd zonder ze volledig aan te geven en oefent nog twee mandaten uit die niet in de lijst voorkomen.

Pierre-Yves Jeholet van MR vergat één afgelopen mandaat aan te geven en maakt ook geen melding van zijn positie als bestuurder bij de vzw Belgomania. De enige Waalse minister met een volledige aangifte is Carlo Di Antonio van CDH. Christophe Van Gheluwe, beheerder van Cumuleo.be, noemt het onaanvaardbaar dat politici volledig straffeloos een wet overtreden die er is gekomen om belangenconflicten te vermijden.

Meest gelezen