Topman Broeders van Liefde sluit scheiding orde niet uit

René Stockman, de generaal-overste van de Broeders van Liefde, acht de kans zeer groot dat de Belgische tak van de organisatie wordt uitgesloten als deze zich niet conformeert met de lijn van het Vaticaan. Dat vertelt hij in een interview met de krant De Tijd.

"Als de Belgische organisatie niet bereid is de tekst aan te passen in lijn met de visie van de kerk, dan word ik als verantwoordelijke verplicht om de zorginstellingen los te koppelen van de congregatie," vertelt generaal-overste Stockman in De Tijd. Dat zou betekenen dat de katholieke identiteit van de Belgische tak wordt afgenomen en dat de orde zich losscheurt van zijn historische wortels in België.

Het Vaticaan heeft begin deze week een ultimatum gesteld aan de Belgische tak van de Broeders van Liefde. Indien de organisatie haar visie over euthanasie bij psychisch lijden in een niet-terminale situatie niet bijstelt, dan dreigt de uitsluiting van de Belgische tak uit de orde.

De Belgische organisatie heeft die vorm van euthanasie onder strikte voorwaarden toegelaten in haar psychiatrische centra, maar René Stockman, de generaal-overste van de Broeders in het Vaticaan, is niet te spreken over die beslissing. Hij diende dan ook een klacht in bij het Vaticaan. In een interview met De Tijd heeft hij uitgelegd wat hem dwars zit.

Compromissen moeilijk in dit stadium

Een scheiding acht Stockman mogelijker dan het sluiten van een compromis. "We zijn in een stadium gekomen waarin we nog moeilijk compromissen kunnen sluiten", aldus Stockman. De Belgische Broeders van Liefde hebben volgens hem dus geen andere keuze dan hun visie te conformeren aan die van de kerk, indien zij hun katholieke identiteit willen behouden.

Meerderheid bestuur geen therapeutische expertise

Stockman heeft het ook een probleem met het feit dat de grote meerderheid van de raad van bestuur van de Belgische Broeders geen therapeutische expertise heeft. Het is de raad van bestuur die de euthanasienota goedkeurde. In die raad zetelen naast enkele broeders ook een paar leken, zoals oud-EU-voorzitter Herman Van Rompuy, armoedespecialist Bea Cantillon en Marcia De Wachter van de Nationale Bank.

"Al mijn respect voor die leden van de raad van bestuur, maar de grote meerderheid ervan heeft geen therapeutische expertise. En dat is voor mij het probleem," zegt generaal-overste Stockman. Hij erkent hun sterke juridische en economische achtergrond, maar vindt dus ook dat zij de psychiatrie onvoldoende kennen. "Zij hebben een tekst met verregaande ethische gevolgen voorbereid, zonder enige ervaring in het werkveld zelf."

Meest gelezen