Autorijden op zonnestroom – werkelijkheid of utopie? – Hendrik De Corte

Het ene land na het andere kondigt aan dat auto’s met verbrandingsmotoren op de schop gaan. Noorwegen streeft naar een ommekeer in de verkoop van nieuwe auto’s vanaf 2025, Duitsland en India spreken over 2030, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk slaan auto’s met verbrandingsmotoren in de ban vanaf 2040. In Vlaanderen moet de verkoop van auto’s op fossiele brandstoffen in 2030 de helft lager liggen en in 2035 stoppen. Blijven er op termijn alleen nog volledig elektrische wagens en stekkerhybrides te koop?

Hendrik De Corte is diensthoofd grondgebiedszaken bij het stadsbestuur van Damme en volgt onder meer de uitvoering van het laadpalenplan op. Hij schrijft regelmatig over energie en klimaat voor de inwoners van zijn stad. Als hij zich niet met de fiets verplaatst, dan rijdt hij op stroom van zijn zonnepanelen met een elektrische auto.

De voorstellen geven soms aanleiding tot heftige debatten, ook binnen de regeringen zelf en nergens zijn al echte beslissingen genomen. Het is trouwens zelden duidelijk welke wagens wel nog kunnen. Bovendien is er lang niet altijd sprake van een echt verbod op de verkoop van nieuwe conventionele auto’s. Wel is er meteen veel te doen over de vraag wat de weerslag zal zijn op de stroomvoorziening en op de piekvraag als we allemaal elektrisch zullen rijden.

De uitdaging

De voordelen van de elektrische auto voor milieu en klimaat zijn het grootst als ze rijden op stroom uit schone en hernieuwbare bronnen. De producenten moeten hun stroom sowieso koolstofarmer maken om de klimaatdoelstellingen te halen. Die uitdaging wordt in ons land nog groter omdat ze intussen kernenergie moeten afbouwen én er meer stroom nodig is voor nieuwe elektrische voertuigen. Een belangrijke vraag is daarom of de burger zelf genoeg stroom kan maken voor zijn elektrische auto.

AP2008

Zelf produceren

Kun je met zonnepanelen zelf genoeg groene stroom produceren voor je auto? Ja, dat kan! Een gemiddeld verbruik van 17,5 kWh per 100 kilometer, laadverliezen inbegrepen, is mogelijk met een elektrische middenklasser als de bestuurder zijn rechtervoet in bedwang houdt. Het stroomverbruik van een gemiddeld Vlaams gezin bedraagt ongeveer 3 500 kWh per jaar. Daarvoor volstaan tegenwoordig 10 tot 12 zonnepanelen. Met nog eens evenveel panelen erbij maak je genoeg stroom om ongeveer 20 000 kilometer per jaar te rijden.

Er zijn in Vlaanderen meer dan 2,5 miljoen daken. Zonnepanelen op daken van de woningen kunnen de stroom leveren om de elektrische auto van de bewoner te laten rijden. Maar het is natuurlijk moeilijk om de batterijen van een elektrische auto alleen op te laden als de zon schijnt. Dat hoeft ook niet, nu nog niet. Je zorgt voorlopig ook niet voor piekverbruik op het elektriciteitsnet als je ‘s nachts oplaadt terwijl de vraag naar stroom laag is.

Er is natuurlijk wel een probleem als in de toekomst veel bestuurders snel willen opladen zodra ze ’s avonds thuiskomen, het moment waarop het elektriciteitsverbruik nu al piekt. Capaciteitsproblemen op piekmomenten zouden de roep naar nieuwe (niet duurzame) energiecentrales versterken en zware investeringen in het elektriciteitsnet nodig maken. Het is daarom beter niet op te laden tussen 17 en 20 uur, vooral op koude, windstille winteravonden.

De overheid en de netbeheerders weten natuurlijk ook dat ze niet kunnen rekenen op de vrijwillige medewerking van de burger tenzij die daarvoor beloond wordt. Belonen kan met een nieuw type stroomcontract maar daarvoor zijn eerst andere elektriciteitsmeters nodig. De Vlaamse regering wil vanaf 2019 de digitale meters uitrollen. De installatie van digitale meters gebeurt onder andere eerst bij wie zonnepanelen heeft. Als de klant een extra module laat installeren die de gegevens over verbruik en injectie constant registreert, zullen de stroomleveranciers hem lagere tarieven kunnen aanrekenen als hij zijn eigen stroom verbruikt of stroom verbruikt terwijl de productie hoger is dan de vraag.

De Vlaamse overheid kan nog meer doen. In de donkerste maanden van het jaar is er veel minder zonnestroom. Daarom zijn er maatregelen nodig die het stroomverbruik in de winter doen dalen. De overheid kan bijvoorbeeld de vervanging van elektrische verwarming in woningen extra stimuleren. Want een elektrische auto kan wel 100 000 kilometer rijden met de stroom die nodig is om één oudere woning in de winter elektrisch te verwarmen.

In de praktijk

Natuurlijk zijn niet alle daken even geschikt voor zonnepanelen. Vaak zal het dak ook niet groot genoeg zijn. Op ongeveer 300 000 Vlaamse daken liggen al zonnepanelen. De eigenaars kunnen niet zomaar enkele panelen bijplaatsen. Ze kunnen wel kiezen voor een zuinige elektrische auto én hun huishoudelijk verbruik verminderen. Eén voorbeeld uit de vele. De Nederlandse Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal raadt aan een oude koelkast of diepvries te vervangen door een superzuinig exemplaar met A+++label zodra het toestel 8 jaar oud is. Dat is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor de portemonnee, zelfs met de lagere Nederlandse stroomprijzen. Hoe ouder het bestaande toestel, hoe hoger zijn verbruik. Je wint met de vervanging jaarlijks 1000 tot 2000 elektrische autokilometers.

Rijden op eigen zonnestroom is dus haalbaar én voordelig. Jou daarvan overtuigen is allicht zinvoller dan de aankondigingen door de diverse regeringen dat hun opvolgers over 20 jaar auto’s met een verbrandingsmotor zullen bannen.

VRT Nieuws wil op deredactie.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst.

Meest gelezen