Ook euthanasie voor wie levensmoe is? "Laat ons het debat opstarten"

Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) wil ook in ons land een debat opstarten over euthanasie voor mensen die levensmoe zijn. "Wie zijn wij om aan die mensen te zeggen: jij moet blijven leven", zegt hij in "De ochtend". CD&V-Kamerlid Els Van Hoof reageert weinig enthousiast.

Bij de Nederlandse formatiegesprekken ligt momenteel het "voltooid leven-voorstel" op tafel. Het gaat om een voorstel van het links-liberale D66. Zij willen het voor ouderen (mensen van 75 of ouder) mogelijk maken om waardig hun leven te beëindigen als ze vinden dat dat leven "voltooid" is, ook al zijn ze fysiek nog in orde.

Ook bij ons wordt het voorstel op de agenda gezet. Enkele artsen en Open VLD-politicus Jean-Jacques De Gucht vragen om een maatschappelijk en een parlementair debat over de kwestie. Euthanasie kan nu al voor mensen die ondraaglijk fysisch of psychisch lijden.

"Op welke manier gaan we om met mensen die zeggen dat ze er geen zin meer in hebben, dat ze gedaan hebben in hun leven wat ze wilden doen? Wie zijn wij dan om te zeggen: nee, je zal blijven leven. Laat ons dat debat voeren. Laat ons een legale basis geven om dat te doen", zegt De Gucht.

"Goede begeleiding"

"Dat gaat niet van de ene dag op de andere zijn", benadrukt de Open VLD'er. "Het zal op een goede manier begeleid moeten worden. Is het niet iemand die depressief is? Kan het niet behandeld worden met een goede psychische begeleiding? We gaan daar inderdaad die verschillende stappen in moeten onderscheiden." De Gucht benadrukt dat het niet bedoeld is voor mensen die eenzaam of depressief zijn, of die zich een last voelen.

D66 in Nederland gaat uit van een minimumleeftijd van 75 jaar, maar De Gucht is geen voorstander van zo'n regel. "Ik vind dat een verkeerde basis. Je moet het van persoon tot persoon bekijken. Ik vind een leeftijd niet noodzakelijk nodig, maar laat ons met de experten rond de tafel zitten."

Is het realistisch om een dergelijk voorstel door het parlement te krijgen, met ook CD&V in de regering? "Er zijn nog ethische vraagstukken geweest waar we uiteindelijk een antwoord op hebben kunnen vinden", zegt De Gucht. "In eerste instantie gaat het ook niet om dit morgen erdoor te kunnen krijgen, het gaat over het starten van het debat."

"Huidige wetgeving evalueren"

CD&V is niet enthousiast. "De christendemocraten pleiten voor een evaluatie van de huidige wetgeving", reageert Kamerlid Els Van Hoof (CD&V) in "De wereld vandaag" op Radio 1. Ze wijst erop dat in Nederland al drie dergelijke evaluaties zijn gehouden. 

Een aanpassing of uitbreiding van de wetgeving kan volgens haar niet zonder evaluaties van wat nu al bestaat. ze wil eerst een duidelijke oplijsting van ziektes of situaties waarbij euthanasie kán. Levensmoeheid lijkt Van Hoof een moeilijk definieerbare toestand. 

 

Meest gelezen