België heeft dringend nood aan hooggeschoolde buitenlanders

Ons land moet aantrekkelijker worden voor hooggeschoolde buitenlanders. Want de komende jaren heeft België nood aan ruim 1 miljoen nieuwe hooggeschoolden. En alleen met onze eigen hooggeschoolden zullen we het niet redden. Dat staat in een internationale studie in opdracht van de HR-dienstverlener Randstad.
DISABILITYIMAGES\SCIENCE PHOTO LIBRARY
Archieffoto

In ons land is het aantal jobs voor laaggeschoolden snel aan het verminderen, terwijl de jobs voor hooggeschoolden alsmaar toenemen. De komende jaren (van 2013-2025) zijn er in België dan ook 1,1 miljoen nieuwe hooggeschoolde werknemers nodig, voorspellen de onderzoekers. Want met de nieuwe technologische evoluties is er alsmaar meer vraag naar hoogopgeleide profielen.

En daar komt dan ook nog eens de vergrijzing bij, waardoor veel ingenieurs en andere hooggeschoolden die binnenkort met pensioen gaan, vervangen moeten worden. En het is niet alleen de ICT-sector die hoogopgeleiden nodig heeft, ook de gezondheidssector en de overheid bijvoorbeeld mikken op deze profielen, vertelt Jan Denys van Randstad.

40 procent Belgische hogeropgeleiden tegen 2030

Maar waar kunnen we al die nieuwe hooggeschoolde werknemers vinden? Voor een groot deel in eigen land, zegt Jan Denys. De onderzoekers verwachten dat in 2030 iets meer dan 40 procent van de Belgische beroepsbevolking hooggeschoold zal zijn. Het aandeel laaggeschoolden duikt onder de 20 procent.

Daarmee staat België aan de top van Europa. Samen met Zweden en Frankrijk blijkt ons land één van de sterkste stijgingen op te tekenen. Een pluim voor ons performant hoger onderwijs, vindt Denys. Maar toch zullen we het met onze Belgische hooggeschoolden alleen niet halen, zegt Denys, we moeten ook hooggeschoolde buitenlanders kunnen aantrekken.

Geen luxe

En daar doet België het minder goed. We trekken wel heel wat migranten aan, maar slechts een kwart van hen is hooggeschoold, blijkt uit cijfers van 2011. "Maar wat erger is", zegt Denys, "als één van de weinige OESO-landen, slaagde België er in 10 jaar tijd (tussen 2001 en 2011) niet in om dit aandeel op te trekken. En het ziet er niet naar uit dat dat nu anders is."

Maar hoe kun je dan hoogopgeleide buitenlandse werknemers overtuigen om in jouw land te komen werken? De onderzoekers geven 3 factoren aan die kunnen helpen: hoge lonen, veelvuldig gebruik van het Engels (een taal die de meeste buitenlandse hoogopgeleiden machtig zijn), en lage belastingen.

Maar net op die punten blijkt ons land middelmatig tot ronduit slecht te scoren. En dus is er nog werk aan de winkel, vindt Denys, want we hebben niet de luxe om die hooggeschoolde buitenlanders links te laten liggen.

VDAB

De VDAB houdt zich actief bezig met het zoeken en begeleiden van hooggeschoolde, anderstalige, werkzoekende migranten in ons land en in de EU. In 2015 kwamen 1545 van hen in contact met de VDAB, in 2016 waren dat er 1908. (Hooggeschoolden maken minder dan een kwart uit van het aantal werkzoekenden met een migratieachtergrond).

Vorig jaar startte de VDAB, samen met werkgeversorganisaties en het Agentschap voor Inburgering en Integratie, met een nieuw project, genaamd @level2work. Hier worden hoogopgeleide anderstaligen via verschillende acties tot bij werkgevers gebracht. Tijdens het eerste jaar van dit proefproject werden meer dan 600 hoogopgeleiden bereikt. Voor hen werden lessen Nederlands en loopbaanoriëntatie in één geheel geïntegreerd. Rode draad van het project is “integratie door werk” met de focus op talent en competenties.

Binnen de EU gaat de VDAB ook actief op zoek naar mensen die knelpuntvacatures voor hooggeschoolden kunnen invullen. Dat gebeurt via het Eures-programma. Op beurzen en jobdagen wordt er dan actief aangeworven; tot nu toe ging het vooral om profielen uit de ICT en engineering, en uit de zorgsector. De VDAB trok daarvoor samen met geïnteresseerde Vlaamse werkgevers naar Portugal, Spanje, Italië en Griekenland. Meer dan 300 hooggeschoolden vonden op die manier al werk in Vlaanderen.

Nood aan hooggeschoolde expats: Hoe pakt IMEC dat aan?

Meest gelezen