Federale regering werkt compensatiemechanisme voor eierbedrijven uit

De federale regering is het eens geraakt over tien concrete sociaaleconomische maatregelen om de bedrijven te helpen die getroffen zijn door de fipronilcrisis in de eiersector. Er zal onder meer een compensatiemechanisme worden uitgewerkt waarbij zowel de door de crisis veroorzaakte kosten kunnen worden vergoed als de vernietigde producten kunnen worden terugbetaald. De Boerenbond reageert positief.

Met de tien maatregelen komt de regering de getroffen bedrijven tegemoet, zeggen ministers van Landbouw en Zelfstandigen Denis Ducarme (MR), van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD, van Werk en Economie Kris Peeters (CD&V) en van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).

"Er worden twee soorten hulp overwogen", luidt het. "Enerzijds de vergoeding van de werkingskosten veroorzaakt door de crisis, (...) anderzijds de activering van de FAVV-reserve voor vergoedingen ter compensatie van de inkomstenderving door de vernietiging van producten, of met andere woorden, de terugbetaling van vernietigde producten op forfaitaire basis."

De regering besliste ook dat er een afbetalingsplan van de werkgeversbijdragen komt, net als een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van verhogingen en intresten als die werkgeversbijdragen te laat worden betaald en betalingsfaciliteiten op het vlak van bedrijfsvoorheffing en btw. 

Dat er in de pluimveebedrijven en de voedingsindustrie een beroep zal kunnen worden gedaan op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, maakte minister Peeters vorige week al bekend. Zelfstandigen die in de pluimvee, de voedings- of de handelssector werken, zullen bovendien de mogelijkheid krijgen de betaling van hun sociale bijdragen voor het derde en vierde kwartaal 2017 met een jaar uit te stellen. 

De regering stelt zich ook burgerlijke partij om schadeherstel te bekomen van wie schuldig bevonden wordt aan de fraude die de crisis veroorzaakt heeft. 

Ook Vlaamse initiatieven

In het Vlaams Parlement maakte Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) vanmorgen al bekend dat haar collega-minister van Financiën Philippe Muyters (N-VA) met de banksector zal samenzitten om te bekijken hoe de nodige "goodwill" kan worden gecreëerd tegenover de getroffen Vlaamse bedrijven, zoals ook bij de Ruslandcrisis het geval was.

Ook de federale regering klopt bij de financiële sector aan. Die zal "in overleg met de regering" en "indien nodig" de kredieten aanpassen die werden toegekend aan de bedrijven die nu schade hebben geleden door de fipronilcrisis.

Boerenbond positief

"Ik reken erop dat zal blijken dat deze maatregelen daadwerkelijk het verschil maken voor de getroffen bedrijven", zegt voorzitter Sonja De Becker van de Boerenbond.

"Ik reken er ook op dat dit pakket van maatregelen verder zal aangevuld worden met Vlaamse inspanningen waar nodig, en dat zowel de federale als de Vlaamse regering (zal) aandringen op het inzetten van de Europese crisisreserve", aldus nog De Becker.

De Boerenbond schat de economischer schade voor de sector in op 10 miljoen euro. "We moeten nog veel afwachten", zegt Wouter Wytynck van de Boerenbond in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Natuurlijk zit daar de imagoschade niet in, en dat is een van de belangrijke zaken eenmaal de crisis bezworen is."

Fipronilcrisis: hoe groot is de schade?