Gentse schepen over vernietigde benoemingen: "Nooit bewust de regels overtreden"

De stad Gent gaat de beslissing van Vlaams minister Homans om 500 statutaire benoemingen te vernietigen, juridisch laten onderzoeken. De stad had in juni 500 contractuelen met meer dan 12 jaar dienst automatisch statutair gemaakt. Volgens Homans is dit in strijd met de beginselen van gelijke kansen en zij vernietigde daarop de benoemingen. Gents schepen van Personeelszaken Martine De Regge zegt dat Gent nooit bewust de regels heeft willen overtreden. De 508 ambtenaren blijven gewoon in functie als contractuelen.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) vernietigt ruim 500 statutaire benoemingen van de stad Gent. Het gaat om contractuelen met meer dan 12 jaar dienst die in juni automatisch tot statutairen zijn bevorderd. Volgens Homans kan dit wettelijk gezien niet en moesten de functies voor iedereen open staan, niet alleen voor die 508 contractuelen. Zij kunnen wel aan de slag blijven maar enkel als contractuelen en niet als statutairen.

NICOLAS MAETERLINCK

"Geen politiek spel met inkomen van ambtenaren"

De Gentse schepen voor Personeelszaken Martine De Regge (SP.A) heeft het nieuws van de vernietiging vanmorgen moeten vernemen via de pers. Ze is verrast door de beslissing van Homans. “Ze stort meer dan 500 ambtenaren in onzekerheid”, zegt De Regge. Ze wil juridisch laten uitzoeken wat er aan de hand is en hoe dit in alle sereniteit opgelost kan worden. Ze wil vooral vermijden dat er een ‘politiek spel’ gespeeld wordt met het inkomen van meer dan 500 ambtenaren.

Nooit bewust de regels overtreden

Minister Homans neemt de woorden “cliëntelisme” in de mond en stelt zich vragen omdat Gent deze benoemingen realiseert één jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. “Dat heeft er niets mee te maken”, zegt schepen De Regge. Ze ontkent ook dat Gent bewust de regels overtreden zou hebben. “Al die mensen hebben 12 jaar en meer dienst en hebben ooit deelgenomen aan selectieprocedures. Zijn al eens ingegaan op een openbare oproep. De stad ging ervan uit dat de regelgeving die automatische benoeming toestaat. Gent heeft in alle oprechtheid dit besluit genomen omdat we ervan uit zijn gegaan dat dit kon, mits een gemeenteraadsbeslissing."

Vergissen is menselijk

De beslissing van Homans wordt voer voor juristen. De stad Gent wil de vernietiging juridisch laten uitspitten. “We zijn ervan overtuigd dat als onze juristen zeggen dat het kan, dat zij dit goed voor hebben”, zegt De Regge. “Ook Vlaamse ambtenaren kunnen zich vergissen. Ook minister Homans kan zich vergissen.” Wordt juridisch vervolgd.