Geur van vers gemaaid gras bestrijdt plantenziektes

Aan de Universiteit van Gent is een wel erg opmerkelijke ontdekking gedaan. Bio-ingenieurs slaagden erin om tarwe en rijst te beschermen tegen ziektes door ze bloot te stellen aan stoffen die de geur van vers gemaaid gras verspreiden.

De geur van vers gemaaid gras doet waarschijnlijk denken aan het begin van de lente. Toch heeft deze specifieke geur een heel andere functie. Planten maken de stof aan wanneer zij worden aangevallen door bijvoorbeeld een insect, een schimmel- of een grasmachine. Door de stof te verspreiden, laat de plant aan zijn buren weten dat er gevaar dreigt.

Uit de resultaten van het nieuwe onderzoek blijkt dat de stof, groenbladvolatielen (GLV’s) genaamd, de weerstand van de andere planten verhoogt. “Je zou het kunnen beschouwen als een soort biologische vaccinatie van een plant”, zegt Maarten Amaye, die er vier jaar doctoraatsonderzoek naar deed. Net als bij een vaccinatie prikkelt de chemische stof het verdedigingsmechanisme van de plant.

Voor het onderzoek werden tarwe en rijst behandeld met de stoffen. “We zagen effectief dat tarwe en rijst een hogere weerstand hadden tegen een aantal ziekten en schimmels, nadat we hen hadden blootgesteld aan GLV’s”, zegt Ameye.

Het onderzoek biedt heel wat nieuwe mogelijkheden voor de toekomst. Zo kan men simpelweg een grasstrook aanbrengen op bijvoorbeeld een tarweveld om de gewassen te beschermen. “Door die stoffen toe te dienen aan planten, zetten we alweer een stap naar een meer innovatieve en duurzame manier om gewassen te beschermen, en naar een groenere landbouw in het algemeen”, besluit Ameye.

Meest gelezen