Minister Homans vernietigt 500 statutaire benoemingen in Gent

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) vernietigt ruim 500 statutaire benoemingen van de stad Gent. Het gaat om contractuelen met meer dan 12 jaar dienst die vorige maand automatisch tot statutairen zijn bevorderd. Volgens Homans kan dit wettelijk gezien niet en moesten de functies voor iedereen open staan. De 508 mensen kunnen wel aan de slag blijven maar enkel als contractuelen en niet als statutairen.

 De stad Gent heeft in juli 508 mensen die werken bij de stad of het OCMW statutair benoemd. De benoeming gebeurde automatisch voor contractuelen die 12 jaar anciënniteit hebben. “En dat kan niet”, zegt Vlaams minister van binnenlands bestuur Liesbeth Homans. “Dergelijke automatische benoemingen zijn in strijd met de regel van gelijke kansen. Als die benoemingen waren opengesteld voor iedereen, ook voor contractuelen die geen 12 jaar anciënniteit hebben of voor iedereen die er nog niet werkt, was er wettelijk geen probleem geweest”, verduidelijkt Homans.

“Dit bij de Vlaamse overheid en het kot is te klein”

Homans stelt zich ook vragen bij de houding van de vakbonden. Ze vindt het vreemd dat zij die in het hele verhaal niet heeft gehoord. “Vakbonden moeten niet alleen opkomen voor mensen die nu al bij stad of OCMW werken, maar voor iedereen. Ook voor mensen die bij lokale overheden aan het werk willen. Normaal zijn de vakbonden de eerste die, terecht, van hun oren maken als dit gebeurt. Als ik dit bij de Vlaamse overheid zou doen, zou het kot te klein zijn”.

“Het ruikt naar cliëntelisme”

Naar de motieven achter de benoemingen, heeft Homans het raden. Maar volgens haar ruikt het naar ‘cliëntelisme’, het verlenen van diensten aan (potentiële) kiezers. “De gemeenteraadsbeslissing is genomen in april en de statutaire benoemingen dateren van juli. Dit terwijl de stad zeer goed wist dat wij die beslissing hadden opgevraagd, er een onderzoek lopende was en de kans zeer groot was dat ik ging vernietigen. Het is vreemd dat die statutaire benoemingen er toch gekomen zijn één jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. 508 statutaire benoemingen, het zijn allemaal benoemingen voor het leven en geeft die mensen meer rechten en een hoger pensioen. Gent heeft die mensen valse beloften gedaan”, aldus Homans.

De 508 mensen kunnen wel aan de slag blijven bij de stad Gent en het OCMW, maar enkel als contractuelen en niet als statutairen.

“Alleen maar de wet toegepast”

De minister beklemtoont dat ze de wet heeft toegepast en het feit dat N-VA in Gent in de oppositie zit, niet meespeelde. “Als diezelfde feiten zich in Antwerpen hadden afgespeeld, zou ik op dezelfde manier hebben gehandeld. Maar Antwerpen hanteert een andere filosofie. Het bouwt het aantal statutairen af en benoemt alleen nog contractuelen”.