Schauvliege over fipronil: "Wie moedwillig fraudeert, moet schade vergoeden"

Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) is niet zomaar van plan de landbouwbedrijven die schade geleden hebben onder de fipronilcrisis vanuit de overheid een schadevergoeding te geven. Als we dat wel zouden doen, zou dat een verkeerd signaal zijn naar de fraudeurs, zei ze in de commissie in het Vlaams Parlement.
Archieffoto

De commissie Landbouw in het Vlaams Parlement is sinds 10 uur bijeen om onder meer de financiële gevolgen van de fipronilcrisis te bespreken. Vele Vlaamse landbouwbedrijven hebben massa's eieren moeten vernietigen met alle financiële gevolgen van dien.

De vraag is dan ook of de Vlaamse overheid die bedrijven zal vergoeden. Maar minister van Landbouw Joke Schauvliege lijkt daar niet happig op. Zij vindt dat de fraudeurs zelf moeten instaan voor de schade.

"Ik vind dat als iemand moedwillig fraude pleegt en als daardoor schade ontstaat, het aan diegene is die die schade heeft veroorzaakt, die moedwillig gefraudeerd heeft, om die schade te gaan vergoeden. Dat is logisch. Als we het anders zouden doen, zou dat een signaal zijn aan fraudeurs: 'Ach, als er schade is, zal de overheid wel tussenbeide komen en alles wel betalen.' "

Overbruggingskredieten

Eerder liet Schauvliege al verstaan dat ze niet uit de landbouwmiddelen wou putten om de fipronilschade te vergoeden. Want dan worden de landbouwers twee keer gestraft, argumenteerde ze. De vergoedingen zouden er namelijk toe leiden dat de landbouwers dan minder algemene steun zouden krijgen, aangezien het geld uit zeg maar dezelfde pot zou komen.

De minister zegt wel dat de Vlaamse overheid zich borg kan stellen voor overbruggingskredieten die door de banken aan de pluimveehouders worden verleend.