We eten meer "echte" boter en dat gaan we voelen aan de kassa

Boter wordt schaarser en duurder. Echte boter wordt overal opnieuw gegeerd, maar tegelijkertijd blijft de melkproductie stabiel of daalt ze zelfs. Dat zal gevolgen hebben voor de consument. De federatie Bakkers Vlaanderen spreekt van mogelijke prijsstijgingen voor producten die veel boter bevatten.
MANCEAU Serge/SUNSET

Honderd kilogram boter kost nu 638 euro, terwijl dat een jaar geleden slechts 348 euro was. Die cijfers geeft de Belgische confederatie van Zuivelindustrie (BCZ) vandaag mee.

De vraag naar echte boter, maar ook naar volle yoghurt en kaas is gestegen. Op Europees vlak is de vraag naar boter met 7% gestegen in de laatste drie jaar.

Het aanbod zelf blijft beperkt. In het eerste semester van 2017 is de melkaanvoer zelfs gedaald. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat een tijd terug de melkprijs minder hoog was. Die prijs is intussen bijgesteld, maar de melkproductie moet nog volgen, verklaart Renaat Debergh van de Belgische confederatie van Zuivelindustrie (BCZ).

Het vet in de melk wordt ook gebruikt voor andere producten waarvoor de vraag groeit, zoals volle room. Hierdoor blijft er minder over voor boter. Een grotere boterproductie zou ten koste gaan van die andere producten.

Echte boter (opnieuw) erg gegeerd

De populariteit van plantaardige boter en margarine lijkt gedaald. "Mensen willen weer natuurlijke producten eten. En dat maakt boter populair. Consumenten aten een tijdlang minder boter omdat de wetenschap zei dat het slecht voor de gezondheid was. Maar daar wordt nu wat genuanceerder over gedacht." Dat stelt de Nederlandse Land- en Tuinbouworganisatie in de krant Het Laatste Nieuws. 

Niet alleen in Europa is de boterconsumptie gestegen. De trend doet zich ook voor in de Verenigde Staten. Door de groeiende banket- en bakkerijsector in Azië groeit ook van daaruit de vraag naar meer boter.

Gevolgen voor de consument

De Franse Federatie van Banketbakkers heeft al aan de alarmbel getrokken. Matthieu Labbé, de woordvoerder van de federatie heeft aan CNBC News laten weten dat de Franse consument meer zal moeten betalen voor croissants, chocoladekoeken of andere producten die veel boter bevatten. "We hopen dat zij onze positie begrijpen, want kwaliteitsvolle producten maken, betekent een hogere prijs vragen," besluit Labbé.

Ook in ons land wordt verwacht dat de prijzen voor producten met veel boter zullen stijgen. "De bakkers zullen hun rekening moeten maken. Voor brood en aanverwanten zal die rekening minder hoog zijn, maar we mogen wel een stijging verwachten bij kramiek, botercroissants en bij de rijkere beslagsoorten zoals boterroom en botercake," laat Luc De Boey van Bakkers Vlaanderen weten.