Bemiddelaar zoekt naar oplossing voor Uplace

Een Vlaamse bemiddelaar moet het dossier van het winkelcomplex Uplace weer vlot trekken. Dat moet snel, schrijft De Tijd, want als de Raad van State het ruimtelijk plan vernietigt, is het echt gedaan met Uplace.

De Vlaamse regering heeft een tijdje geleden de Vlaamse topambtenaar Wim Van Asschot aangesteld als bemiddelaar voor Uplace. Die moet het dossier over het winkelcomplex dat bij Machelen moet komen, weer vlot trekken. Veel tijd heeft hij niet.

Raad van State dreigt met vernietiging

Volgende maand komt de Raad van State wellicht met een arrest over het ruimtelijk plan Vilvoorde-Machelen, het gebied waar Uplace gebouwd zou moeten worden.

Als de Raad van State dat ruimtelijk plan vernietigt, dan is de juridische basis voor Uplace weg en dan kan het hele project begraven worden.

De bemiddelaar bemiddelt

De bemiddelaar probeert alle betrokken partijen rond de tafel te krijgen. Het gaat om zowel om de voorstanders van Uplace als om tegenstanders zoals zelfstandigenorganisatie Unizo, lokale actiecomités en de burgemeesters Hans Bonte en Louis Tobback van respectievelijk Vilvoorde en Leuven.

Als zij het snel eens raken over een afgeslankte versie van Uplace, dan kan de zaak bij de Raad van State nog ingetrokken worden. En dan zien we misschien toch nog winkels verschijnen vlakbij het viaduct van Vilvoorde.