Greenpeace vernietigend over het Belgisch kernafvalplan

Greenpeace heeft een klacht ingediend bij de Raad van State tegen het Belgisch kernafvalplan. Dat is veel te vaag over de opslag van hoogradioactief afval, zegt de milieu-organisatie in De Standaard.

Greenpeace is niet te spreken over het Belgisch kernafvalplan. "Het is niet geloofwaardig," zegt Joeri Thijs van Greenpeace. "De Europese Unie heeft jaren geleden al richtlijnen opgesteld voor de opslag van hoogradioactief afval. Dat is helemaal niet duidelijk in dit Belgisch kernafvalplan, en daarom vragen wij de vernietiging van het plan."

"Het plan kijkt vooral terug naar de geschiedenis van het kernafvalplan in ons land," zegt Thijs, "maar er staat helemaal niet in hoe en waar we het afval gaan opslaan."

"Ook over de kostprijs wordt nauwelijks iets gezegd. Het werk moet helemaal opnieuw gedaan worden."

Overheidsdiensten kibbelen

Bovendien zijn de bevoegde overheidsdiensten het ook grondig oneens met elkaar. Ze kibbelen bijvoorbeeld over de plaats waar het afval moet worden opgeslagen. H

et Niras dat verantwoordelijk is voor het beheer van het kernafval denkt aan de Boomse of Ieperse kleilagen, maar het Fanc dat de nucleaire veiligheid bewaakt, weet niet of dat wel veilig genoeg is en vraagt verder onderzoek.

De federale regering moet nu aan de slag

Een uitspraak van de Raad van State kan lang op zich laten wachten. "Daarom geven wij de boodschap aan de federale regering om nu al hun huiswerk over te doen," zegt Thijs, "het gaat tenslotte om gevaarlijk radioactief afval dat honderdduizenden jaren gevaarlijk blijft. Het huidige plan is absoluut niet geloofwaardig.