Verdachten in Nederland mogen dan toch overgeleverd worden aan ons land

Een Nederlandse rechtbank heeft beslist dat vijf verdachten in een grote drugszaak dan toch mogen worden overgeleverd aan ons land. Begin deze maand had de rechter nog geweigerd om de verdachten over te leveren wegens de levensomstandigheden in de Belgische gevangenissen. Maar de Belgische regering heeft de rechtbank nu toch kunnen overtuigen.
BELGA/VIDAL

Begin deze maand had de rechtbank voorlopig geweigerd om de verdachten in een grote drugszaak over te leveren aan België. De rechter wilde eerst bijkomend onderzoek over de omstandigheden in de gevangenissen in ons land. De informatie die de Belgische regering hen verschafte, heeft de rechter nu toch kunnen overtuigen. De verdachten mogen dus worden overgeleverd aan ons land.

Volgens de rechtbank is er niet gebleken dat deze vijf verdachten het gevaar lopen dat hun mensenrechten geschonden worden in een Belgische gevangenis. De rechtbank benadrukt dat er geen sprake is van een algemene garantie voor personen van wie de overlevering naar België wordt verzocht 

Justitieminister Koen Geens (CD&V) had als antwoord op de vraag voor informatie een formele brief geschreven waarin hij aanhaalde dat er gesprekken zijn over de minimale dienstverlening bij stakingen, dat er plannen op tafel liggen om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken, en dat ook de levensomstandigheden worden aangepast. Geens gaf ook garanties dat hij erop zou toezien dat deze acht specifieke verdachten een “normaal gevangenisregime” zouden hebben.

De beslissing van de Amsterdamse rechtbank is niet onbelangrijk, omdat er op voorhand gesteld was dat de verschafte informatie zou gelden voor alle toekomstige zaken. Moest België vandaag op een "njet" gestoten zijn, was dat wellicht een precedent geweest voor de toekomst.

Belangrijke rol weggelegd voor rapport antifoltercomité

In de hele discussie of de verdachten al dan niet mochten overgeleverd worden, was een belangrijke rol weggelegd voor het rapport van het antifoltercomité van de Raad van Europa dat vorige maand verschenen was. Daarin kreeg België een serieuze tik op de vingers. Vooral de toestanden in de Belgische gevangenissen tijdens stakingen werden aan de kaak gesteld: gevangenen die geen medische zorgen kregen, niet konden wandelen op de binnenplaats, geen bezoek kregen en zo meer.

"Tijdens zijn verschillende bezoeken in de 47 lidstaten de jongste 27 jaar heeft het comité nooit zoiets gezien op zo'n schaal en met zulke risico's die erdoor veroorzaakt worden", klonk het streng.